Utorak, Septembar 27

U Službi za zapošljavanje TK pogodovali u zapošljavanju 15 svojih zaposlenika

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

„Nijedan kandidat, osim kandidata koji su prethodno primljeni putem Uredbe i koji su već radili u Službi, nije položio pismeni dio ispita“.

Autor: Nermina Šunj – Kušljugić

U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (SZZTK) su prošle godine zaposlili 15 osoba na neodređeno vrijeme. Temelj za takav potez bilo je odbrenje Vlade TK da se popune sistematizovana radna mjesta, međutim, u Službi su posegnuli za „procedurom“ za koju su revizori Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine eksplicitno naveli da je riječ o pogodovanju u zapošljavanju.

PITANJA IZ LATINSKOG I FIZIKE

„Nije osigurana transparentnost prilikom zapošljavanja 15 radnika na neodređeno vrijeme i jednak pristup informacijama svim nezaposlenim osobama koje su ispunjavale potrebne uslove za upražnjena radna mjesta, jer na web stranici nije objavljena Procedura o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa u Službi, kojom se propisuje postupak izbora kandidata. Navedeno nije u skladu s odredbama Statuta. Također, s obzirom na to da su ovi zaposlenici prethodno bili u radnom odnosu na određeno vrijeme i imali pristup Proceduri, to upućuje na pogodovanje u zapošljavanju“, pišu revizori u najnovijoj finansijskoj reviziji za Službu TK.

u Službi su također upozoreni da obavijest o zapošljavanju unutar Službe trebaju objaviti na službenoj web stranici, što nisu učinili.

Revizori su do detalja pojasnili cijeli slijed događaja. Naime, unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Službe utvrđena je Pravilnikom o radu, koji je Upravni odbor donio 13. marta 2020. godine te izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. 3. i 10. 6. 2021. godine. Upravni odbor je 17. decembra 2021. godine usvojio novi Pravilnik o radu Službe na koji je Vlada dala saglasnost 11. januara 2022. godine. U Pravilniku je dat opis svih sistematizovanih radnih mjesta za 121 izvršioca, od kojih je 31. 12. 2021. godine bilo 115 zaposlenika.

Vlada TK je prethodno javnim službama, zavodima, ustanovama, direkcijama, agencijama, odobrila zapošljavanje radnika na određeno vrijeme, jednokratno kada se ukaže potreba i najduže do šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

Služba za zapošljavanje TK je po ovom osnovu u toku 2021. godine zaposlila 16 osoba.

U toku 2021. godine, u aprilu, junu i julu, u Službi je 16 osoba zasnovalo radni odnos na određeno vrijeme putem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu bez javnog oglašavanja. Čak ni za ovaj korak koji je prethodio zapošljavanju na neodređeno vrijeme, prema mišljenju revizora, nisu poštovane procedure.

„Nije prezentirano na koji način je izvršen izbor kandidata s kojima je Služba zasnovala radni odnos na određeno vrijeme, odnosno kako je i na temelju čega tadašnja direktorica donijela odluke o prijemu ovih kandidata (svi su poslali molbu za prijem u radni odnos). Zaposlenici su primljeni na sljedeće pozicije: zamjenik direktora, šef Odjeljenja za koordinaciju rada biroa, posredovanje i aktivnu politiku zapošljavanja, šef biroa – savjetodavac u Kalesiji, stručni saradnik za programe podsticaja, stručni saradnik za ekonomske poslove socijalnog zbrinjavanja, stručni saradnik za informatiku i statistiku, šest pozicija stručnog saradnika – savjetodavca i četiri evidentičara – radnika na šalteru“.

Potom su u Službi, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog Ministarstva, 15. jula 2021. godine objavili javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 15 prethodno navedenih pozicija, izuzev pozicije stručnog saradnika za programe podsticaja. Članom 34. stav 2. tačka (f) Statuta određeno je da se javnost rada Službe ostvaruje izradom i ažuriranjem podataka o Službi i aktima Službe na zvaničnoj web stranici.

„Procedura o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa u Službi nije objavljena, te kandidati nisu bili obavješteni da će se testiranje, između ostalog, odnositi i na opće znanje, a pitanja postavljena na ispitu općeg znanja nisu relevantna za pozicije tražene javnim oglasom (pitanja iz medicine, fizike, geografije, latinskog itd.). Kandidati koji su primljeni putem Uredbe, a naknadno i na pozicije na neodređeno, imali su pristup internim aktima Službe, a ostali kandidati koji također ispunjavaju potrebne uslove za upražnjena radna mjesta nisu imali jednak pristup informacijama, što dovodi u pitanje transparentnost informacija o mogućnosti zapošljavanja u Službi, te ima za posljedicu nejednak pristup informacijama svih nezaposlenih osoba koje su ispunjavale potrebne uvjete za upražnjena radna mjesta“.

Nadalje revizori opisuju slijed prijema zaposlenika. Na konkurs su stigle 234 prijave 124 kandidata, od čega je 76 kandidata sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama. Pismenom ispitu za 11 pozicija za koje je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje pristupilo je 50 kandidata, a položilo je 11 kandidata te su pozvani na usmeni ispit uz 18 kandidata za pozicije sa srednjom stručnom spremom.

Kandidati se na usmenom dijelu ispita ocjenjuju iz različitih kompetencija (sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja, samopouzdanje, itd.), a mogu osvojiti maksimalno 100 bodova. Nijedan kandidat, osim kandidata koji su prethodno primljeni putem Uredbe i koji su već radili u Službi, nije položio pismeni dio ispita.

„Prezentirani su i dokumenti o ocjeni kandidata na usmenom ispitu prema različitim kompetencijama, ali nije prezentirano na koji način je komisija ocijenila kandidate, niti postavljena pitanja i odgovori pojedinačnim kandidatima kako bi se potvrdila konačna ocjena iz navedenih kompetencija“, navode revizori.

Nakon provedene procedure Komisija je sačinila listu od 15 uspješnih kandidata za svaku traženu poziciju, na osnovu koje je direktor 14. septembra 2021. godine donio Odluke o prijemu zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji su već radili na tim pozicijama na određeno vrijeme, a primljeni su putem Uredbe.

U februaru 2022. godine stupila je na snagu nova Procedura o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa u Službi, kojom je utvrđeno da se pismeni ispit sastoji od deset pitanja iz oblasti propisa posredovanja u zapošljavanju i drugih zakona, podzakonskih akata i akata Službe. Testiranje općeg znanja više nije dio Procedure.

ZA KONKURS NISU ZNALI SVI

„Shodno navedenom, prilikom prijema zaposlenika nije ispoštovana odredba Statuta koja se odnosi na javnost rada Službe u dijelu objave Procedure na web stranici, što je za posljedicu imalo netransparentan način prijema zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Preporuka:  na web stranici objaviti Proceduru o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa, s ciljem informiranja potencijalnih zaposlenika o postupku prijema u radni odnos u skladu sa odredbama Statuta“, naveli su revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH u najnovijoj finansijskoj reviziji za Službu za zapošljavanje TK.

Tekst je nastao uz podršku Evropske fondacije za demokratiju (EED). Njegov sadržaj ne odražava nužno službeno mišljenje EED-a. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu u potpunosti je na autoru.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.