Subota, Oktobar 16

Redakcija

Izdavač:

Megafon NDN doo Tuzla

Ul. Proleterskih brigada 60 ( Razvojno-poduzetnički centar Lipnica, Tuzla)

ID broj: 4210455860007

TR Raiffeisen bank:  1610000261300066

IBAN:  BA391611000004057374

SWIFT: RZBABA2S

Glavna i odgovorna urednica:

Nermina Šunj – Kušljugić

E-mail:   urednik@megafon.ba

Kontakt redakcije:

E-mail :  redakcija@megafon.ba

Vizuelno rješenje Web izdanja:

Amir Sejdinović