Srijeda, Maj 22

Redakcija

Osnivač i izdavač magazina:

UG „MEGAFON“ registrirano Rješenjem Ministarstva pravde BiH

UP09-07-1-155/17 

E-mail: ugmegafon@megafon.ba

Glavna i odgovorna urednica:

Nermina Šunj – Kušljugić, dipl. žurnalistkinja

E-mail:   urednik@megafon.ba

Redakcija:

Maida Varga, dipl. ing. teh.

Nedžad Kušljugić, ecc

Lejla Hodžić, dipl. žurnalistkinja

Mevludin Branković, mr. komunikologije

Berina Karić, mr. komunikologije

Lana Džebo

Kontakt redakcije:

E-mail :  redakcija@megafon.ba

Vizuelno rješenje Web izdanja:

Amir Sejdinović, mr. iur