Ponedjeljak, April 19

Redakcija

Osnivač i izdavač magazina:

Megafon.ba, PJ Kodeks NDN doo Tuzla

Rš. br. 032-0-Reg-19-001844

Fra Grge Martića 8, p.p. br. 1

75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

ID br. 4210312590017

ŽR 161-000-01926300-80 Raiffeisen Bank d.d. BiH

Internet magazin Megafon.ba počeo je s radom 1. septembra 2017. godine kao projekat UG „MEGAFON“, registracijskim rješenjem Ministarstva pravde BiH UP09-07-1-155/17 

Glavna i odgovorna urednica:

Nermina Šunj – Kušljugić

E-mail:   urednik@megafon.ba

Redakcija:

Maida Varga, Nedžad Kušljugić, Lana Džebo, Nermina Šunj- Kušljugić

Kontakt redakcije:

E-mail :  redakcija@megafon.ba

Vizuelno rješenje Web izdanja:

Amir Sejdinović