Nedjelja, Mart 29

Redakcija

Osnivač i izdavač magazina:

Megafon.ba, PJ Kodeks NDN doo Tuzla

Rješ. br. 032-0-Reg-19-001844

Fra Grge Martića 8, p.p. br. 1

75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

ID br. 4210312590017

ŽR 161-000-01926300-80 Raiffeisen Bank d.d. BiH

Internet portal pokrenut je u septembru 2017. godine kao projekat UG „MEGAFON“, registriracijskim rješenjem Ministarstva pravde BiH UP09-07-1-155/17 

E-mail: ugmegafon@megafon.ba

Glavna i odgovorna urednica:

Nermina Šunj – Kušljugić, dipl. žurnalistkinja

E-mail:   urednik@megafon.ba

Redakcija:

Maida Varga, Nedžad Kušljugić, Lana Džebo, Nermina Šunj- Kušljugić

Kontakt redakcije:

E-mail :  redakcija@megafon.ba

Vizuelno rješenje Web izdanja:

Amir Sejdinović, mr. iur