Nedjelja, Mart 24

Redakcija

Osnivač i izdavač magazina:

UG „MEGAFON“ registrirano Rješenjem Ministarstva pravde BiH

UP09-07-1-155/17 

Glavna i odgovorna urednica:

Nermina Šunj – Kušljugić

E-mail:   urednik@megafon.ba

Redakcija: Maida Varga, Lana Džebo, Nermina Šunj – Kušljugić, Nedžad Kušljugić

Kontakt redakcije:

E-mail :  redakcija@megafon.ba

Vizuelno rješenje Web izdanja:

Amir Sejdinović