Srijeda, Novembar 21

Redakcija

 

Osnivač i izdavač magazina:

UG „MEGAFON“ registrirano Rješenjem Ministarstva pravde BiH

UP09-07-1-155/17 30. marta 2017. godine

Glavna i odgovorna urednica projekta Megafon:

Nermina Šunj – Kušljugić

E-mail:   urednik@megafon.ba

Kontakt redakcije:

E-mail :  redakcija@megafon.ba

Vizuelno rješenje Web izdanja:

XXL STUDIO TUZLA