Nedjelja, Januar 23

Marketing

Za zakup reklamnog prostora na neovisnom online magazinu Megafon.ba možete nas kontaktirati na e-mail: redakcija@megafon.ba te putem brojeva mob: 061/265-268 i 061/666-044 

Cijena promotivne reportaže za rubriku “Pozitivna BiH”, također ovisi od obima, načina produkcije, pripreme. Prednost ovakvog vida reklamiranja je što i nakon isteka ugovora o plaćenoj promociji tekst trajno ostaje na internet portalu i dostupan je našim posjetiteljima.

Radujemo se saradnji

U nastavku možete pogledati šematski prikaz mjesta predviđenih za reklame.  

 

 

 

 

 

 

 

Megafon.ba