Četvrtak, 30 Maja

Marketing

Za zakup reklamnog prostora na online magazinu Megafon.ba možete nas kontaktirati na e-mail: megafonndn@megafon.ba 

Cijena promotivne reportaže, također ovisi od obima, načina produkcije, pripreme. Prednost ovakvog vida reklamiranja je što i nakon isteka ugovora o plaćenoj promociji tekst trajno ostaje na internet portalu i dostupan je našim posjetiteljima.

Radujemo se saradnji

U nastavku možete pogledati šematski prikaz mjesta predviđenih za reklame.  

 

 

 

 

 

 

 

Megafon.ba