Srijeda, Juli 18

Pravila

Pravila redakcije Megafon:

Svako kopiranje teksta članaka je kršenje autorskih prava osoba koje su autori izvornih tekstova. Megafon.ba ne dozvoljava kopiranje tekstova. Ukoliko želite da objavite neki tekst sa našeg portala molimo Vas da nam se javite putem kontakt forme i obrazložite zbog čega želite da koristite tekst.

Tekstovi objavljeni u rubrici Blog odražavaju stavove i mišljenja isključivo autora. Redakcija Megafon.ba neće objavljivati tekstove nepotpisane imenom i prezimenom autora.

Neovisni online magazin Megafon ograđuje se od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima objavljenim na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo autora komentara.

Redakcija neće objavljivati komentare koje u sebi sadrže linkove web stranica ili blogova.

Redakcija Megafona neće dozvoliti objavljivanje uvredljivih komentara, koji izazivaju rasnu, nacionalnu, vjersku mržnju i potiču na nasilje.

Zadržavamo pravo da u slučaju navedenih komentara, obavijestimo o tome nadležne organe.