Kontakt

Neovisni internet magazin

Megafon.ba

Megafon NDN d.o.o. Tuzla

Ul. Proleterskih brigada 60, Lipnica (Razvojno poduzetnički centar Lipnica, Tuzla) 

75 000 Tuzla, BiH

E-mail:  urednik@megafon.ba

                redakcija@megafon.ba     

                megafonndn@megafon.ba

Mob:   061 265 268, 061 666 044