Kontakt

  Neovisni internet magazin

  Megafon.ba

  Megafon NDN d.o.o. Tuzla

  Ul. Proleterskih brigada 60, Lipnica (Razvojno poduzetnički centar Lipnica, Tuzla) 

  75 000 Tuzla, BiH

  E-mail:  urednik@megafon.ba

                  redakcija@megafon.ba     

                  megafonndn@megafon.ba

  Mob:   061 265 268, 061 666 044