Četvrtak, 30 Maja

Zbog ministra Mandića Fond solidarnosti raspolaže samo s petinom od novca koji im zakonski pripada iz doprinosa za zdravstvo

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Godinama se govori o manjku novca u Fondu solidarnosti FBiH a liječenje zdravstvenih osiguranika humanitarnim akcijama je postala uobičajena praksa. Nikada niko nije ispostavio račun i precizno obrazložio: koliko novca Fondu sljeduje iz doprinosa za zdravsto i zašto ne dobiju svoj zakonski dio?

Da li zato što se novac i ne traži već preusmjerava za druge namjene?

Federalni revizori su upozorili na to da Ministarstvo zdravstva nije tražilo, a trebalo je i moglo je, iznos koji bi trebalo da bude pet puta veći od od 28,5 miliona KM koliko je Fond dobio iz budžeta za 2020. godinu. Revizori se ne bave moralnim aspektom već skreću pažnju na to da iznos koji je Ministarstvo zdravstva tražilo nije zakonski.

Također, prošle godine uopće nisu iskoristili sredstva koja Fondu zakonski sljeduju od igara na sreću.

Autor: N. Š. K.

Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine kojim rukovodi Vjekoslav Mandić (HDZ BiH), u prošloj je godini za Fond solidarnosti FBiH umjesto 147.942.813 KM osiguralo samo 28.500.000 KMKada se pacijentima, zdravstvenim osiguranicima koji čekaju skupa liječenja, kaže da su na listi čekanja, saopći im da je razlog čekanja manjak novca u Fondu ali ne kažu im se i razlozi manjka.

Ima i važnijih projekata od liječenja zdravstvenih osiguranika

Federalni revizori su u najnovijem izvještaju za Mandićevo ministarstvo analizirali cijeli slijed odobravanja prošlogodišnjeg budžeta, odnosno, budžeta za Fond solidarnosti i bili su vrlo precizni.

„Ministarstvo nije poduzelo zakonske aktivnosti prema Federalnom ministarstvu finansija, Vladi FBiH i Parlamentu FBiH u dijelu koji se odnosi na osiguranje potrebnog iznosa sredstava iz Budžeta FBiH za finansiranje Fonda solidarnosti, što nije u skladu s članom 110. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Tekući transfer iz Budžeta FBiH za 2020. godinu za Fond solidarnosti iznosio je 28.500.000 KM, što predstavlja samo 19,26 % od pripadajućeg zakonskog iznosa, odnosno od ostvarenih prihoda od doprinosa, što nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju“ .

Budžetom FBiH za 2020. godinu Ministarstvu je odobreno 65.043.888 KM, od čega za Transfer za finansiranje Fonda solidarnosti FBiH 28.500.000 KM i Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH 30.000.000 KM.

Procedura izrade, odobravanja i usvajanja Budžeta FBiH, koja je definirana Zakonom o budžetima u FBiH, tekla je na sljedeći način: Ministarstvo je Federalnom ministarstvu finansija 29. 3. 2019. godine dostavilo prvi zahtjev za finansiranje prioriteta budžetske potrošnje za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 74.742.250 KM, od čega za Transfer za finansiranje Fonda solidarnosti FBiH 52.000.000 KM i

Traženi Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH bio je 15.000.000 KM.

Radi ušteda, prepolovili ionako manji iznos od potrebnog

Međutim, na osnovu dostavljenog dopisa iz Federalnog ministarstva finansija od 15. 7. 2019. godine, kojim je utvrđena gornja granica rashoda za Ministarstvo, Ministarstvo je drugim zahtjevom od 23. 8. 2019. godine smanjilo prioritete budžetske potrošnje za 2020. godinu na ukupan iznos od 41.787.594 KM, od čega na ime Transfera za finansiranje Fonda solidarnosti FBiH 28.500.000 KM i Transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH 6.000.000 KM.

U skladu sa članom 15. Zakona o budžetima u FBiH, između predstavnika Ministarstva i Federalnog ministarstva zdravstva je 12. 9. 2019 godine održan sastanak na kojem je razmatran prijedlog budžeta Ministarstva. Prema sačinjenom zapisniku sa sastanka, Transfer za finansiranje Fonda solidarnosti planiran je na nivou budžeta za 2019. godinu, limiti za pojedine budžetske korisnike u 2020. godini određeni su na osnovu Dokumenta okvirnog budžeta za period 2019-2021. godine, a dodatni finansijski zahtjevi, kako je tada odlučeno, bit će posebno analizirani i po potrebi korigovani.

Shodno tome, ministar zdravstva je 12. 11. 2019. godine uputio treći zahtjev Federalnom ministarstvu finansija za izdvajanje dodatnih sredstava za kliničke centre u FBiH u 2020. godini, kojim je tražio da im se u budžetu za 2020. obezbijede sredstva u ukupnom iznosu od 36.000.000 KM, odnosno po 12.000.000 KM za sva tri klinička centra, za finansiranje sačinjenih programa, pozivajući se na član 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u FBiH.

Naročito ističemo, pišu revizori, da Ministarstvo novim zahtjevom nije tražilo dodatna sredstva za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, odnosno za provođenje programa Fonda solidarnosti FBiH, iako je Federalni zavod u postupku provođenja procedura izrade budžeta za ovu namjenu tražio osiguranje sredstava u ukupnom iznosu od 52.000.000 KM budući da ima problem finansiranja postojeće Liste lijekova Fonda solidarnosti, odnosno osiguranja sredstava za kupovinu lijekova pacijentima koji se nalaze na Listama čekanja.

Oglušili se o Zakon o zdravstvenom osiguranju

S tim u vezi, nadalje pišu revizori, navodimo da je traženi iznos od Federalnog zavoda od 52.000.000 KM za finansiranje Fonda solidarnosti FBiH značajno manji u odnosu na sredstva koja mu pripadaju u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, jer je ovim Zakonom decidno propisano da se iz Budžeta FBiH trebaju obezbijediti sredstva u istom iznosu koliko se izdvajaju iz obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Shodno Instrukcijama za izradu izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2020. godine i Zaključku Vlade FBiH od 7. 4. 2020. godine, Ministarstvo je 14. 4. 2020. godine sačinilo novi (četvrti) budžetski zahtjev na iznos od 85.802.244 KM, u okviru kojeg je na ime novih tekućih transfera tražilo povećanje budžeta za 21.000.000 KM (od čega na ime Transfera za troškove karantena u FBiH (COVID-19) 3.000.000 KM i Transfera nižim nivoima vlasti za nabavku opreme (COVID-19) 18.000.000 KM).

Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu, koji je objavljen u maju 2020. godine, Ministarstvu su odobrena sredstva u iznosu od 67.709.982 KM, od čega na ime Transfera za finansiranje Fonda solidarnosti FBiH 28.500.000 KM, Transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH 30.000.000 KM i Transfera za troškove karantena u FBiH (COVID-19) 3.000.000 KM.

„Konstatujemo da je tekući transfer iz Budžeta FBiH za 2020. godinu za finansiranje Fonda solidarnosti iznosio 28.500.000 KM, što predstavlja samo 19,26% od ostvarenih prihoda od doprinosa (147.942.813 KM) i manje je za 119.442.813 KM od pripadajućeg iznosa, a to nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Navedeno ima za posljedicu neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica i nepružanje prava liječenja pacijentima u propisanom obimu, što nije u skladu sa u skladu s članovima 11. i 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju“, pišu revizori.

Neiskorišten novac od igara na sreću

Između ostalog, federalni revizori su skrenuli pažnju i na to da „ocjenjivanje preporuke koja se odnosi na poduzimanje aktivnosti na blagovremenoj raspodjeli sredstava, kao i na vršenje nadzora nad utrošenim sredstvima od igara na sreću nije izvršeno jer u 2020. godini Ministarstvo nije koristilo pripadajuća sredstva u skladu s Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.