Četvrtak, 13 Juna

Pripravnost nadležnih za slučaj poplava malo vrijedi bez preventivnog uređenja vodotoka

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Piše: Maida Varga

U periodu od 12. do 16. maja meteorolozi najavljuju još obilnije kiše pa su zbog bojazni od poplava, u Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) u pripravnosti. Strahuje se od ponavljanja scenarija iz 2014. godine, mada se i tokom poplava u februaru 2019. godine ispostavilo da na terenu nije bilo značajnijih radova na uređenju vodotoka, i uloga Civilne zaštite kada dođe do poplava je zapravo otklanjanje posljedica.

Umjesto prevencije, novac se troši na saniranje posljedica

I prije nekoliko dana zabilježene su poplave u Tuzlanskom kantonu. Došlo je do izlijevanja rijeka, a oštećen je i most u Lukavcu.

Iz FUCZ su danas održali sastanak sa nadležnima u Agenciji za vodno područje rijeke Save, Federalnom hidrometeorološkom zavodu (FHMZ) i Federalnom zavodu za geologiju (FZZG). Najavljeno je da će pomno pratiti vodostaje, upozorene su kompanije koje imaju pogone u blizini rijeka, stanovništvo pojedinih područja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prema prognozama količina padavina, kazali su da su poplave moguće u slivu Une, kritično može biti i u slivu Bosne, najviše na rijeci Spreči i Usori.

Iz Federalnog zavoda za geologiju upozorili su na moguće odrone zemljištva u slivu Une. U području toka rijeke Bosne moguća su klizišta, i kako je rečeno, krivicu dijelom snosi i ljudski faktor. 

Međutim, pored podizanja stepena pripravnosti, analiza uzroka, najavljenih dežura i koordinacije svih pobrojanih učesnika sastanka, ključni posao za preveniranje poplava je upravljanje vodotocima, izgradnja korita, nasipa, sprječavanje bespravne gradnje u vodozaštitnim zonama, sprječavanje odlaganja otpada u rijeke i na riječne obale.

Građani iz plata, kroz vodne naknade, plaćaju za prevenciju od poplava, ali za tu svrhu nije uloženo koliko se moglo.

Za vodna područja koja pripadaju Crnomorskom slivu nadležna je Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, a za područje koje pripada Jadranskom slivu Agencija za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru.

Agencije za vodno područje Save od početka ove godine imala je tek nekoliko radova, sanaciju zida na desnoj obali Sane u naselju Gerzovo u Sanskom Mostu, uređenje korita Bosne u Svrakama u općini Vogošća kod Sarajeva, uređenje korita Bosne u Zavidovićima i Ilijašu, sanaciju desne obale rijeke Une u dužini od 300 metara u naselju Drenova Glavica u Bosankoj Krupi, te uređenje korita rijeke Sanice. Također, u toku je nadzor nad radovima odbrane od poplava – faza pripremnih mjera na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžaka.

Kada je u pitanju Agencija za vodno područje Jadranskog mora sa sjedištem u Mostaru, od početka 2019. godine nisu imali radova na prevenciji od poplava u području za koje su nadležni.

Kada su u februaru ove godine širom BiH zabilježene poplave, pisali smo u tekstu Administracija jede novac od vodnih naknada koje plaćaju građani, kako se novac koji građani plaćaju za prevenciju, nedovoljno troši za tu svrhu.

Gdje je novac od vodnih naknada

Na osnovu Izvještaja o poslovanju Agencije za vodno područje rijeke Save za 2017. god (posljednji objavljeni izvještaj) prihod u 2017. godini je iznosio 15.246.991 KM. Od toga, prihodi od opće vodne naknade (koju plaćaju građani iz plate) iznose 6.075.065 KM. Ostatak prihoda se ostvaruje preko posebnih vodnih naknada.

Treba naglasiti da i opće i posebne vodne naknade plaćaju građani, direktno ili indirektno.

Međutim, zanimljivo je da je za preventivne aktivnosti i radove odbrane od poplava na površinskim vodama, iz Plana za 2017. godinu, od predviđenih 4.134.687 KM realizirano je 2.044.028 KM. Dakle, ni 50 posto.

Istovremeno su u Agenciji na plate i naknade 74 zaposlena potrošili 2,9 miliona KM.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.