Petak, 14 Juna

Od 1. januara upitna registracija vozila s niskim eko standardom

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autor: Maida Varga, dipl. ing. tehn.

Od uvođenja prakse ispitivanja kvaliteta izduvnih gasova pri registraciji vozila nije bilo efekta. Zakazale su institucije i inspekcijske službe, upozoravaju federalni javni revizori. Stanice tehničkih pregleda su eko test naplaćivale po cijenama višim i do sedam puta u protekle dvije godine koliko je trajao prijelazni period tokom kojeg rezultat eko testa nije bio eliminatoran za registraciju vozila. Dok su vlasnici vozila u Federaciji test plaćali od 22 do 36 KM, u RS-u i Brčko Distriktu je cijena 5 KM, tako da su stanice tehničkog pregleda u FBiH po tom osnovu prikupile 20 – tak miliona KM godišnje više a da nije postignuta stvarna svrha uvođenja ove prakse – smanjenje zagađenja zraka.

Građani plaćaju za čist zrak

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine je krajem decembra 2019. godine objavio Izvještaj revizije učinka aktivnosti institucija FBiH na smanjenju zagađenja zraka. Nalazi revizora su poražavajući.

Osim toga što Federacija BiH trenutno nema usvojenu strategiju za smanjenje zagađenja zraka ustanovili su i brojne manjkavosti u funkcioniranju brojnih institucija u sistemu, od federalnih do kantonalnih ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, nadležnih inspekcija.      

Poseban segment kojim su se bavili revizori je eko testiranje vozila, inače među većim zagađivačima okoliša.

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je, podsjetimo, 2016. godine donijelo Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila (EKO test) u stanicama za tehnički pregled. Pravilnikom je propisano da tehnički pregled vozila nije moguće završiti prije EKO testa, pri čemu rezultati testa neće imati uticaja na prolaznost motornog vozila na tehničkom pregledu u probnom periodu od 2017. do kraja 2019. godine. Tek nakon 1. januara 2020. godine rezulati EKO testa uzimat će se u obzir pri procjeni stanja vozila na tehničkom pregledu.

Dakle, od 1. januara 2020. godine, prema važećem federalnom Pravilniku, rezultati eko testa bit će uzeti u ubzir prlikom ocjene ukupne ispravnosti vozila neophodne za registraciju.

Revizori su upozorili da su bez obzira na probni period, vlasnici motornih vozila u FBiH plaćali naknadu za EKO test u iznosu od 22 do 36 KM.

Vlasnici vozila u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu plaćaju EKO test 5KM.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove (entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za saobraćaj i Odjeljenjem za javne poslove Brčko Distrikta) je 2019. godine donijelo novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila kojim je utvrđeno da sve stanice za tehnički pregled trebaju primjenjivati cijene utvrđene Jedinstvenim cjenovnikom usluga tehničkih pregleda vozila u BiH. Ovim Pravilnikom je utvđena cijena za ispitivanje emisije izduvnih gasova, EKO test, u iznosu od 5 KM.

Umjesto za čist zrak, novac završio u budžetima stanica tehničkog pregleda

U 2018. godini je u Federaciji registrirano 646.999 motornih vozila, u RS-u 382.989, a u Brčko Distriktu 34.233.

Dakle, vlasnici motornih vozila u FBiH plaćali su iznos EKO takse od četiri do sedam puta viši od iznosa koji plaćaju vlasnici motornih vozila u RS-u i Brčko Distriktu što je od 11 do 18,8 miliona KM više na godišnjem nivou.

Od prikupljenih sredstava za tehnički pregled 90 posto pripada stanicama za tehnički pregled, 8 posto stručnim institucijama i 2 posto budžetu entiteta ili Brčko Distrikta.

UZROK PREURANJENE SMRTI 3.500 OSOBA

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša, u periodu 2016 -2018. godine, po osnovu naknada za zagađivače zraka i naknada koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila Fond je prikupio 70,7 miliona KM. Od toga je kantonima uplaćeno 49,5 miliona KM. Uprkos tome, revizori Ureda za reviziju institucija FBiH upozoravaju da rezultati rada institucija u Federaciji na smanjenju zagađenja zraka nisu vidljivi.

Prema informacijama koje navode revizori u izvještaju, u BiH godišnje zagađen zrak prouzrokuje 3.500 preuranjenih smrti.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.