Petak, 14 Juna

Angažman po ugovoru o djelu prvi korak do stalnog posla u institucijama

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zapošljavanje po ugovoru o djelu i to za poslove koji su već sistematizirani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, prisutna i u Agenciji za državnu službu BiH koja bi trebalo da bude primjer zakonitog i transparentnog sistema zapošljavanja

Autor: M. Varga

Zapošljavanje osoba po ugovoru o djelu postala je uobičajena praksa u Institucijama Bosne i Hercegovine i osim što su veoma često brojni saradnici angažirani za sistematizirane poslove, na taj se način i favoriziraju kandidati „bliski institucijama“ a koji kasnije tokom javnih konkursa imaju prednost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

U institucije „na mala vrata“

Zapošljavanjem po ugovoru o djelu izbjegava se provođenje konkursne procedure kad se zapošljavanje vrši na mjesta koja su već sistematizirana u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Navedene pojave su objašnjene i u najnovijim revizorskim izvještajima za brojne institucije kao što su: Institut za standardizaciju BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Institut za nestale osobe BiH pa čak i za Agenciju za državnu službu koja bi trebalo da bude primjer zakonitog i transparentnog sistema zapošljavanja.

U Institutu za standardizaciju BiH su tokom 2019. godine angažirali devet osoba po ugovoru o autorskom honoraru te dvije osobe putem ugovora o djelu. Čak četiri osobe su angažirane na sistematizirana radna mjesta, odnosno, na poslove prevođenja i lektorisanja. Ti poslovi odgovaraju opisu poslova koje bi trebalo da obavljaju stalno zaposleni u Institutu, saradnici za lektorisanje i prevođenje.

„Institut bi trebao detaljno analizirati angažman osoba putem ugovora o djelu a posebice za poslove koji predstavljaju obavljanje redovitih poslova iz mjerodavnosti Instituta za koje institut već ima uposlene osobe“, preporučili su revizori Ureda za reviziju institucija BiH.

Mišljenje javnih revizora je da je praksa angažiranja osoba putem ugovora o djelu netransparentna i neprihvatljiva za javni sektor.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je kako smo već pisali (link) tokom 2019. godine zaposlila 13 osoba putem ugovora o djelu, od čega su četiri zaposlenika penzionisani radnici Agencije koji su ostvarili i zakonsko pravo na otpremninu.

Institut za nestale osobe BiH je tokom 2019. godine zaposlio jednu osobu putem ugovora o djelu. Zapošljavanje je izvršeno prema članu 9 Zakona o radu u institucijama BiH a koji predviđa mogućnost zapošljavanja po ugovoru o djelu za period najduže tri mjeseca. Međutim, zaposlenik u Institutu je s tim ugovorom radio duže vrijeme čime je prekršen Zakon. Mišljenje revizora je da je Institut imao mogućnost da prije zapošljavanja po ugovoru o djelu izvrši unutrašnju preraspodjelu zaposlenih.

Agencija za državnu službu BiH je tokom 2018. godine angažirala četiri vanjska saradnika od čega su tri angažirana za obavljanje poslova koji su sistematizirani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Revizorskim izvještajem je utvrđeno da je angažiranje putem ugovora o djelu, za sistematizirane poslove, konstantno prisutno i pored ranijih preporuka revizije.

S obzirom na to da je Agencija za državnu službu posebno odgovorna za poštivanje zakonitosti u zapošljavanju u institucijama BiH, praksa zapošljavanja putem ugovora o djelu bez provođenja konkursne procedure na sistematizirana radna mjesta, prema preporukama revizora, predstavlja grubo kršenje zakona što ima za posljedicu i nepovjerenje građana u državu BiH i njene institucije.

Ignorisanje revizorskih upozorenja

Uprkos tome što javni revizori godinama upozoravaju na ovakvu praksu zapošljavanja u institucijama BiH, sudeći prema najnovijm nalazima revizora, takva praksa je i dalje prisutna.

Pored toga, zaposleni koji su na takav način već „ušli u institucije“, nerijetko su favorizirani tokom kasnijih javnih konkursa koji se raspisuju za radna mjesta na kojima su već radili, a za koja je predviđen radni odnos na neodređeno vrijeme.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.