Subota, 22 Juna

U Federaciji proglašeno stanje nesreće zbog virusa Kovid -19: Poslodavcima se preporučuje skraćeno radno vrijeme

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Stvoren pravni osnov za ubrzane procedure nabavke opreme i angažiranje ljudstva

Autor: Megafon.ba

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj proširenoj sjednici proglasila stanje nesreće zbog pojave koronavirusa na području Federacija BiH. Ova je odluka pravni pandan proglašenju vanrednog stanja za što prema postojećoj legislativi trenutno ne postoji mogućnost.

Proglašenjem nesreće daje se pravni osnov za djelovanje o svim ključnim pitanjima po skraćenim procedurama, što podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva i ostalog.

Preporuke za institucije i poslodavce

Federalna vlada zadužila je sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni štab, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavode za javno zdravstvo u FBiH, Federalnu i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zdravstvene ustanove, da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.

Vladama kantona naloženo je da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna kantonalna ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju te da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo Krivičnim zakonom FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantina i ostalih potreba. Vlade FBiH obratit će se Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH kako bi bilo osigurano izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa.

Od Vijeća ministara BiH bit će zatraženo da provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, da se od sada primjenjuju i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Bit će potrebno naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su bh. državljani ili strani državljani, odredi samoizolacija.

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove će putem Ministarstva civilnih poslova BiH imati kontinuiranu saradnju s mjerodavnim tijelima bh. entiteta RS i Brčko distrikta BiH kako bi se osiguralo jednako postupanje u nastaloj situaciji na području cijele BiH.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH. Izvršna vlast u FBiH će u Budžetu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, s ciljem adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

Izdate su i preporuke poslodavcima i radnicima s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom. Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika tako što će radnicima skratiti trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Također, preporučeno je i da poslodavci radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi tako i inostranstvu. U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

Poslodavci su obavezni da u skladu s propisima osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da u slučaju neophodnih sastanaka takvi skupovi budu organizovani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka, najmanje jedan do dva metra.

Vlada FBiH zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno -tehnička sredstva i to po potrebi u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Primljena je k znanju Informaciju o stanju robe u Federalnoj direkciji robnih rezervi a u slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu.

(Izvor: Press služba Vlade FBiH)

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.