Petak, 14 Juna

Ministar Drljača: U Federaciji je na snazi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mirno rješavanje sporova povjerava se mirovnom vijeću, odnosno arbitražnom vijeću kao drugostepenom organu odlučivanja. Postupak u sporovima koji na sudu traju i po nekoliko godina, korištenjem mogućnosti iz Zakona, mogli bi biti skraćeni na 30 dana, odnosno, ukoliko se postupak povjeri arbitražnom vijeću, dodatnih 30 dana te bi ukupno trajali 60 dana.  

Autor: Megafon.ba

Zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je za Fenu da je u Federaciji BiH na snagu stupio Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova koji, kako ističe, predstavlja pravni mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa kroz jednu vrstu socijalnog dijaloga uz podršku miritelja i arbitra.

– Cilj ovog zakona je da se u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitra, u relativno kratkom roku, postigne dogovor u vezi s predmetom individualnog ili kolektivnog radnog spora na način da se rješavanje radnog spora povjerava mirovnom vijeću – rekao je Drljača.

Individualni radni spor je spor koji se vodi povodom prestanka ugovora o radu, ponude i zaključivanja ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima, neisplaćivanja plata i naknada, otpremnine i naknade štete.

Kolektivni radni spor je spor koji je nastao povodom zaključivanja primjene, izmjene ili dopune, odnosno otkazivanja kolektivnog ugovora, donošenja i primjene pravilnika o radu, ostvarivanja prava na sindikalno organiziranje, osnivanja vijeća zaposlenika i drugih kolektivnih prava.

Prema riječima ministra Drljače strane u sporu na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, rješavanje individualnog ili kolektivnog radnog spora mogu povjeriti mirovnom vijeću.

– Mirovno vijeće ima tri člana, po jednog biraju strane i jednog koga izaberu strane u sporu s Liste. Ukoliko strane pred mirovnim vijećem zaključe sporazum, on ima snagu izvršne isprave. Ukoliko strane ne riješe spor u postupku mirenja, mogu rješavanje tog spora sporazumno povjeriti arbitražnom vijeću, čija je odluka konačna i obavezujuća. Na taj način je i u postupku koji se zasniva na dobrovoljnosti osigurano načelo dvostepenosti – navodi Drljača.

Kaže da će se Zakonom o mirnom rješavanju sporova unaprijediti pristup pravdi kao jednom od osnovnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

– Poznato je da sudski postupci često traju i više godina, dok je rok za okončanje kompletne procedure pred mirovnim vijećem 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ukoliko se eventualno i pokrene postupak pred arbitražnim vijećem rok je najduže dodatnih 30 dana. Na taj način će najviše benefita imati privreda i sudstvo – naglasio je Drljača.

Značajnim smatra i socijalnu komponentu s obzirom na to da se kroz socijalni dijalog omogućava stranama u radnom sporu da se u relativno kratkom roku uz podršku miritelja i arbitra postigne dogovor o predmetu radnog spora.

(Izvor: Press Vlade FBiH)

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.