Petak, 14 Juna

Konačno na snazi izmjene Zakona o radu FBiH

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Piše: Nedžad Kušljugić

Od 9. novembra stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) usvojene u julu, a nakon dvogodišnje trakavice, od prijedloga Ekonomsko – socijalnog vijeća (ESV), preko Vlade FBiH, do usaglašavanja u federalnom Parlamentu.

Na objavu izmjena u Službenim novinama FBiH čekalo se četiri mjeseca i zanimljivo je da su izmjene stupile na snagu tek nakon općih izbora.

Kazne za poslodavce

Izmjene Zakona o radu uglavnom se odnose na otklanjanje nejasnoća iz Zakona te donose novine kod prijema novih uposlenika u javnoj upravi, agencijama i zavodima.

Značajna novina je da se poslodavac koji iz neopravdanih razloga ne isplati platu uposleniku u skladu sa zakonom sa svim pripadajućim doprinosima, može kazniti kaznom od 1.000 KM do 3.000 maraka, a u ponovljenom prekršaju od 5.000 KM do 10.000 maraka.

Propisano je da godišnji odmor može trajati i duže od 30 dana ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, prema prirodi posla i uvjetima rada.

Plata se sastoji od osnovne plate, dijela plate za radni učinak i uvećanje plate za otežane uvjete rada. Općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom utvrđuju se elementi za određivanje osnovne plate i dijela plate za radni učinak. Uvećanje plate po osnovu otežanih uvjeta rada odnosi se na prekovremeni i noćni rad, te rad vikendom i praznikom.

Najnižu platu utvrđivat će Vlada FBiH nakon konsultacija sa ESV-om, a njeno usklađivanje vršit će se najmanje jednom godišnje u skladu sa kretanjem potrošačkih cijena.

Uposlenik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo, dužan se najprije, u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu prava, obratiti poslodavcu za ostvarenje tog prava. Ukoliko se poslodavac ogluši o zahtjev, uposlenik svoje pravo u roku od dodatnih 90 dana može tražiti pred nadležnim sudom. Ako nije ispunio uvjet da se prethodno obrati poslodavcu ne može se žaliti pred sudom, osim u slučaju otkaza ugovora o radu.

U zavodima, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog konkusa za prijem u radni odnos.

Postupci prijema u radni odnos, zavisno od nadležnosti, Vlada FBiH ili kantonalne vlade propisat će u roku od 90 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o radu.

Zaštita javnih dužnosnika

Uposleniku izabranom na neku od javnih dužnosti u BiH, FBiH, kantonima, gradovima i općinama, te uposleniku  izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, na njegov zahtjev prava i obaveze iz radnog odnosa miruju od dana imenovanja do momenta obavljanja te funkcije. Poslodavac je dužan nakon prestanka mandata, tog uposlenika primiti na rad i rasporediti ga na poslove koje je obavljao prije stupanja na dužnost. Ukoliko to nije moguće dužan mu je isplatiti otpremninu.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.