Četvrtak, 13 Juna

Jačanje pravosuđa i efikasniji krivični postupci ključni za sprečavanje femicida

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autor: Megafon.ba

Za sprečavanje femicida neophodno je ojačati kapacitete pravosudnih institucija, efikasno provoditi krivične postupke i sistematski raditi na unapređenju položaja žena u društvu, rečeno je tokom konferencije „Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova“, održanoj danas u Sarajevu.

Konferenciju je organizovao AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sud Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Konferencija je okupila predstavnike sudova i tužilaštava, institucija i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koji su razgovarali o unapređenju rada pravosudnih institucija u procesuiranju i sprečavanju femicida. Učesnicima se obratio Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, koji je govorio o praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

„Konvencija organima za sprovođenje zakona nameće pozitivne obaveze u vezi sa predmetima rodno zasnovanog nasilja. Oni moraju da usvoje istražne mjere koje su rodno osjetljive i koje u obzir uzimaju strukture moći i obrasce ponašanja u osnovi tog nasilja koji se često ispoljavaju u ovoj oblasti“, rekao je predsjednik Spano.

Na konferenciji je predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini. Ova analiza je obuhvatila 34 sudska postupka koja su vođena u periodu od početka 2017. do sredine 2021. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, je naglasila kako je Analiza pokazala da je nasilje muškaraca prema ženama veoma rasprostranjeno te da se ovom pitanju i u Bosni i Hercegovini mora posvetiti posebna pažnja.

“Publikacija je korisna podrška predlogu za inkriminaciju femicida kao posebnog krivičnog dela protiv života i tela, ali i podrška jačanju kapaciteta organa pravosuđa i drugih institucija i stručnjaka koji rade na podizanju svesti o negativnim uticajima rodnih stereotipa, unapređenju kulture rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanju svih oblika diskriminacije žena”, dodala je direktorica Braithwaite.

Analizu prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini je izradio AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sud Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Matt Field, britanski ambasador u BiH, rekao je da femicid i pokušaj femicida predstavljaju najekstemniji oblik nasilja nad ženama i izrazio je zadovoljstvo što je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo priliku podržati istraživanje ovako važne oblasti za bh. društvo.

“Analiza AIRE centra je ukazala na izazove sa kojima se suočava pravosuđe, ali i druge institucije koje imaju zadatak da osiguraju zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja. Djelotvorni krivični postupci i adekvatne sankcije su ključne za efikasno sprečavanje femicida i pokušaja femicida u bh. društvu. Zbog toga je neophodno jačati kapacitete sudova i tužilaštava te istovremeno raditi i na podizanju svijesti i eliminaciji diskriminacije, rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa u cijelom društvu”, naglasio je ambasador Field.

Analiza je pokazala da je za efikasno sprečavanje femicida neophodno unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, sistematski raditi na dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda i izmjeni patrijarhalnih rodnih obrazaca, integrisanju rodne perspektive u sve državne politike, te jačati kapacitete institucija krivičnog pravosuđa i provoditi programe obuke profesionalaca u socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, saopćeno je nakon konferencije iz AIRE Centra.

(Izvor: Saopćenje AIRE Centar)

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.