Četvrtak, 13 Juna

Epidemiologinja Pošković-Bajraktarević: Za vakcinisanje zaposlenih u javnim službama u KS, prioritet su policija i prosvjeta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autor: N.Š.- K.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ne raspolaže informacijom o masovnoj vakcinaciji zaposlenih u javnim institucijama, organima izvršne vlasti, agencijama i fondovima na području KS, kaže za Megafon.ba doktorica Aida Pošković -Bajraktarević, specijalistkinja epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo (ZZJZ) KS.

Pitali smo odgovorne u ZZJZ KS, odnosno i Zavodu za javno zdravstvo Federacje Bosne i Hercegovine, da li je tačna informacija s kojom raspolažemo da su vakcinisani zaposleni u pojedinim institucijama, sa sjedištem u Sarajevu, a u kojima nije zaposleno medicinsko osoblje.

Službe značajne u odgovoru na pandemiju

Podsjećamo, u Planu vakcinacije FBiH, u jednoj od prioritetnih kategorija su i zaposleni u javnim službama.

Iz odgovora Zavoda KS je vidljivo da su i u kantonalnom planu zaposleni u određenim javnim službama prioritetna grupa samo što je u KS ta kategorija sužena i odnosi se samo na određena zanimanja: „u javnim službama od značaja za odgovor na epidemiju COVID -19 (policija, obrazovanje…)“

Nadalje kaže doktorica Pošković-Bajraktarević, „pravilnikom o dopunama pravilnika o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti  te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi, Sl Novine FBIH br 12/21,  u  članu 61 b. u stavu 1) se navodi da: „Imunizaciju protiv bolesti  COVID-19, za koju je proglašeno stanje epidemije i kao ugroženo  područje određen cijeli teritorij FBiH, planiraju i koordiniraju  zavodi za javno zdravstvo u FBiH, a provode zdravstvene ustanove, u  skladu sa Planom imunizacije protiv COVID-19 u FBiH, koji prihvata  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra  zdravstva, uz stručno mišljenje Federalnog zavoda, a u stavu 3) se  navodi: Planove imunizacije protiv COVID-19 donose zavodi za javno  zdravstvo kantona i zdravstvene ustanove, a u skladu sa Planom  imunizacije iz stava (1) ovog člana.“

U članu 61a) (Imunizacija protiv COVID_19 u uvjetima proglašene  epidemije) se navodi: „Prema medicinskim i epidemiološkom indikacijama  imunizacija odgovarajućom vakcinom protiv bolesti COVID-19,  pridržavajući se uputa proizvođača, se preporučuje kod:

  1. a) Zdravstvenih radnika i pomoćnog osoblja koje rade u zdravstvenim ustanovama, naročito onima koji rade na odjelima koji brinu za pacijente sa visokim rizikom za komplikacije, medicinskom osoblju i njegovateljima u ustanovama za smještaj starijih osoba.
  2. b) Osoba u ustanovama za smještaj starijih osoba
  3. c) Osoba starijih od 60
  4. d) Osoba (dob prema uputama proizvođača) sa hroničnim bolestima, bolestima respiratornog i kardiovaskularnog sistema, hroničnim bolestima bubrega i jetre, dijabetesom, hroničnim neurološkim bolestima i različitim tipovima imunosupresije, asplenijom ili disfunkcijom slezene, morbidno pretilih
  5. e) Osoba zaposlenih u javnim službama od značaja za odgovor na epidemiju COVID -19 (policija, obrazovanje…)

U prvoj fazi je prioritet bio vakcinacija zdravstvenih radnika i  pomoćnog osoblja koji rade u zdravstvenim ustanovama, naročito onih koji rade na odjelima koji brinu za pacijente s visokim rizikom za komplikacije; medicinskog osoblja i njegovatelja u ustanovama za smještaj starih osoba, osoba u ustanovama za smještaj starih osoba, osoba starijih od 60 godina (član 61a pomenutog Pravilnika).

Krajem aprila 2021. je Stručno savjetodavno tijelo Federalnog  ministarstva zdravstva izradilo subprioritizaciju za naročito ranjive zbog kliničkih stanja (mlađe od 75 godina), skupine (3b), koje će ići  istovremeno sa građanima starijim od 60-74 godine (3a).

Trenutno se još uvijek vakcinišu grupe 1a, 1b, 2, 3a i 3b.

Nismo ni  približno grupi 4b koja definiše esencijalna zanimanja, a prednost će imati obrazovanje, policija… u skladu sa Pravilnikom o dopunama pravilnika o imunizacijama.

Kako budu pristizale vakcine protiv COVID-19 oboljenja, tako će se iste koristiti za prioritetne grupe, a nakon toga, u skladu sa Pravilnikom o dopunama pravilnika o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi, vakcinisat će se osobe iz esencijalnih službi“, kaže za Megafon.ba, dr Aida Pošković-Bajraktarević, specijalistkinja epidemiologije.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.