Ponedjeljak, 22 Aprila

Diskriminacija u Nacrtu Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komitet za prava osoba sa invaliditetom UN-a navodi zabrinutost što su različita zakonom propisana prava osoba sa invaliditetom čija invalidnost nije posljedica rata u odnosu na civilne žrtve rata i ratne vojne invalide

Piše: Maida Varga

Još desetak dana je preostalo do završetka dvomjesečne javne rasprave o Nacrtu Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 24. septembra 2019. godine prihvatio je Nacrt i poslao tekst u dvomjesečnu javnu raspravu. Zakon bi trebalo da uredi postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, vođenje registra organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH a posebno je važan segment sticanja uvjeta za reprezentativnost jer bi to bio ključni faktor za osiguranje finansiranja iz budžetskog novca.

Stvaranje jaza među osobama s invaliditetom

Nacrt koji je Vlada FBiH prvobitno utvrdila, ukoliko ne dođe do izmjena teksta ne obećava mnogo jer civilne osobe koje su invalidnost zadobile u ratu i njihove organizacije prilikom organiziranja u udruženja (OCŽR) i određivanja statusa reprezentatitivosti koji će biti ključan za osiguranje novca za finansiranje, stavlja u povoljniju poziciju u odnosu na organizacije ostalih osoba sa invaliditetom (OOSI).

Najprije je Nacrtom predviđeno ograničenje za organizacije koje okupljaju kategorije koje invalidnost nisu stekle u ratu, tako što u definiciji organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) u članu 2 stav b piše da je to udruženje koje okuplja osobe sa istom vrstom invaliditeta, urođenog, stečenog ili invalida rada bez obzira na vrstu invaliditeta, a koje djeluje u interesu članstva i u javnom interesu a koja su definirana UN Konvencijom. Također, nije definiran pojam „vrsta invaliditeta“ kojom bi se objasnila ta zakonska odredba.

Niti jedna UN Konvencija ne zabranjuje udruživanje osoba sa različitom vrstom invaliditeta, jer svaka diskriminacija u pogledu vrste invaliditeta je protivna ovoj Konvenciji.

Ovim članom su isključeni roditelji djece sa invaliditetom, koji ne mogu biti članovi organizacija osoba sa invaliditetom, kao glavni faktori borbe za prava svoje djece.

Veliki broj udruženja okuplja osobe sa različitom vrstom invaliditeta te ukoliko Zakon bude usvojen u obliku kakav je predložen, organizacije OOSI neće zadovoljiti potrebne uvjete za reprezentativnost a samim tim izgubit će mogućnost finansiranja iz budžeta.

Prema članu 12 status reprezentativnosti može steći organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) i organizacija civilnih žrtava rata (OCŽR) koja ispunjava slijedeće uslove: da okuplja najveći broj članova na području općine, kantona i Federacije, pri čemu kantonalna organizacija mora okupljati članove iz većine općina tog kantona i to najmanje po tri člana iz jedne općine, a federalna organizacija mora imati članice – kantonalne organizacije u najmanje pet kantona od kojih su minimalno dvije reprezentativne.

Naravno, predviđeno je da organizacije uspješno realizuju programe u vezi sa zadacima predviđenim Zakonom.

U Nacrtu zakona je prisutna diskriminacija organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) u odnosu na organizacije civilnih žrtava rata (OCŽR) jer članovi reprezentativnih OCŽR mogu biti, osim civilnih žrtava rata i članovi njihovih porodica.

Prethodno smo naveli da članovi OOSI mogu biti samo osobe sa istom vrstom invaliditeta pri čemu članovi njihovih porodica to ne mogu biti. Na taj način se OCŽR omogućava da lakše postignu brojnost koja je neophodna za reprezentativnost organizacije a samim tim i da imaju uvjete za finansiranje iz budžeta, dok su OOSI oštećene jer su ograničene u pogledu vrste invaliditeta , koja nije definirana, članstva, a također i zbog nemogućnosti da članovi njihovih porodica budu članovi OOSI.

U Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom u Zaključnim razmatranjima o inicijalnom izvještaju BiH, Komitet za prava osoba sa invaliditetom UN-a navodi zabrinutost što su različita zakonom propisana prava osoba sa invaliditetom čija invalidnost nije posljedica rata u odnosu na civilne žrtve rata i ratne vojne invalide.

OSCE upozorio na diskriminaciju

U izvještaju OSCE-a iz 2012. godine pod nazivom „Pravo na socijalnu zaštitu u BiH “ navodi se da bi trebalo da se otklone diskriminatorne prakse i ukinu prava zasnovana na statusu, sve u skladu s obavezama iz oblasti ljudskih prava.

Malo je vremena ostalo za reagiranje kategorija kojih se tiče zakon ali i ostalih institucija koje bi trebalo da brinu o poštivanju ljudskih prava, jer ukoliko ne dođe do promjena diskriminatornih stavki predloženo zakonsko rješenje bi moglo utišati aktivizam osoba sa invaliditetom a favorizirati određena udruženja. Sredstva prihodovana od igara na sreću dijelila bi se isključivo između federalnih organizacija, pri čemu je glavni kriterij brojnost, ali ne i kvalitet rada.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.