Subota, 22 Juna

Bh. sudovi osposobljeni su za procesuiranje najtežih oblika organiziranog kriminala i korupcije

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sudovi u BiH relativno brzo procesuiranju koruptivna krivična djela i nema većih problema u njihovom dokazivanju, ali pitanje zloupotrebe utjecaja i položaja i dalje predstavlja problem i u optuženju i u presuđenju.

Autor: N. Š. K.

Sudovi u Bosni i Hercegovini imaju kapacitet da se iznesu sa izazovima u postupcima suđenja u predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Zaključak je ovo publikacije „Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije”, koja je predstavljena danas u Sarajevu.

PREDNOSTI MODERNIH  TEHNOLOGIJEA

Analizu su izradili Ustavni sud i AIRE centar, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, te u saradnji sa Sudom Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Analiza nudi sistematičan i sadržajan pregled značajnog broja presuda sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije te pruža uvid u način na koji sudovi procesuiraju konkretna krivična djela.

Zlatko Knežević, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je da „Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije“ predstavlja ključnu tačku evaluacije ukupnog stanja suđenja u tim oblastima.

Zlatko Knežević, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (Foto: AIRE Centar)

„Ona istovremeno daje i pozitivnu ocjenu rada sudova koji, bez obzira na složenost predmeta, primjenjuju domaće zakone i evropske standarde. Također, ona je i poziv da se pristupi analizi rada tužilaštava i policijskih agencija jer su ta sva tri nivoa uzročno-posljedično vezana u ostvarivanju krajnjeg cilja, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”, dodao je potpredsjednik Knežević.

Tokom predstavljanja publikacije istaknuto je da sudska praksa predstavlja ključni element u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Julian Reilly, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, naglasio je da su organizirani kriminal i korupcija ozbiljna prijetnja stabilnosti, sigurnosti i ekonomiji Bosne i Hercegovine, te da sudovima u Bosni i Hercegovini trebaju alati za djelovanje protiv tih prijetnji kako bi se uradilo više u izgradnji povjerenja javnosti u pravosudni sistem.

Julian Reilly, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini (Foto: AIRE Centar)

„Ujedinjeno Kraljevstvo je ponosno što radi sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i AIRE centrom u razvijanju analize prakse u predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Mi smo posebno ponosni jer su istaknuti pravni stručnjaci i sudije, koji su direktno uključeni u rad na slučajevima korupcije i organiziranog kriminala, radili na ovoj analizi. Radujemo se postizanju rezultata zahvaljujući ovoj analizi. Analiza naglašava veliki broj važnih pitanja. O nekima smo razgovarali tokom godišnjeg pravosudnog foruma u Bosni i Hercegovini prošlog novembra. Forum je istakao izazove s kojima se pravni sistem suočava kada kriminalne grupe u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama, upotrebljavaju modernu tehnologiju. Ključno je da se Bosna i Hercegovina prilagodi tim novim izazovima, da se agencijama za provedbu zakona, tužiocima i sudijama osiguraju znanje i alati koji su potrebni za privođenje kriminalaca iz sfere teškog kriminala i korumpiranih političara pred lice pravde. Građani Bosne i Hercegovine očekuju upravo to“, dodao je ambasador Reilly.

Analiza je pokazala da sudovi u Bosni i Hercegovini relativno brzo procesuiranju koruptivna krivična djela te da nema većih problema u njihovom dokazivanju, ali da pitanje zloupotrebe utjecaja i položaja i dalje predstavlja problem i u optuženju i u presuđenju.

Ova publikacija je ukazala i na niz pitanja o kojima se treba povesti stručna rasprava. U Analizi je navedeno da sudovi nemaju ujednačenu praksu prilikom izricanja kazni u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, te da je potrebno dodatno raditi na ispunjenju zakonskih uvjeta za određivanje i produženje naredbi za primjenu posebnih istražnih radnji, kao i upotrebi iskaza svjedoka koji su u toku glavnog pretresa sklopili sporazume o priznanju krivice. Brz napredak modernih sredstava komunikacije suočit će sudove s dokazima pribavljenim korištenjem kriptirane komunikacije i nekim oblikom međunarodne pomoći, o kojima će se zauzeti novi stavovi i stvarati nova praksa, jedan je od zaključaka Analize.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je da je efikasan rad sudova i tužilaštava ključan za procesuiranje organiziranog kriminala i korupcije, te da zbog toga krivično pravosuđe treba kontinuirano slijediti praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra (Foto: AIRE Centar)

„Borba protiv teških oblika organizovanog kriminala i korupcije predstavlja izazove za pravne sisteme širom svijeta. Zbog toga je ključno da sudovi i tužilaštva primjenjuju evropske standarde i osiguraju efikasno procesuiranje krivičnih djela koja ozbiljno prijete da ugroze dobrobit građana. AIRE centar će u naredne dvije godine aktivno pružati podršku sudovima, ali i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, kako bismo ojačali i unaprijedili rad krivičnog pravosuđa. Efikasne pravosudne institucije su garant napretka svakog društva“, dodala je direktorica Braithwaite.

JAČANJE KAPACITETA PRAVOSUĐA

Na predstavljanju „Analize prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije“ prisustvovale su sudije sudova iz Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, tužioci, advokati, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, institucija, međunarodnih organizacija, te direktori centara za edukaciju sudija i tužilaca.

Publikacija je izrađena u okviru projekta AIRE centra „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini“.

(Izvor: AIRE Centar)

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.