Četvrtak, 30 Maja

U Lutriji BiH angažirali advokate da pojasne finansijskim revizorima nabavke auta i softvera

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autor: N.K.

Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. u cijelosti je u vlasništvu Federacije i podliježe zakonskoj obavezi finansijske revizije Ureda za reviziju institucija u FBiH. Kao i svaka institucija čije su finansije revidirane i Lutrija je imala mogućnost  dostaviti komentare na Nacrt izvještaja koje su im javni revizori prije konačne objave proslijedili. Međutim, zanimljivo je da su u Lutriji BiH, pored 565 zaposlenih, 14,1 miliona koje su zaposlenicima u 2018. godini isplatili samo za plate i ostala primanja, pri izradi komentara na Nacrt finansijskih izvještaja angažirali privatnu advokatsku kancelariju.

Ekskluzivna prava

Za kratkoročni angažman sarajevske Kancelarije Amira Salihagića i Armina Mušije, a kako bi advokati pokušali odgovoriti na revizorske tvrdnje o milionskoj nabavci automobila i softvera provedenoj mimo Zakona o javnim nabavkama, plaćeno je 980 KM. Iznos nije visok ali je skoro u rangu prosječne, mjesečne neto plate koju primaju zaposleni u odjelima za finansije i pravnim odjelima, odnosno zaposlenici zaduženi za javne nabavke čiji je zadatak komunicirati s javnim revizorima.

„Društvo je nabavke vozila, za potrebe nagradnog fonda u vrijednosti od 1.332.123 KM, vršilo na osnovu Ugovora zaključenih u 2010. i 2014. godini, što nije u skladu sa članom 32. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH. Također, za izvršene nabavke usluga održavanja i nadogradnje softvera u vrijednosti od 517.423 KM, nisu provedene procedure za odabir adekvatnog postupka nabavke u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama“, naveli su revizori.

Ugovor sa ASA PVA sklopljen je 7. decembra 2014. godine na period od godinu dana od dana potpisivanja ugovora ili do konačne isporuke 14 automobila za nagradni fond. Cijena pojedinačnog automobila bil aje 31.000 KM (434.000 KM za sva vozila). Međutim, revizori su uvidom u dokumentaciju našli da su sva vozila isporučena u periodu od 2015. godine do 17. januara  2019. godine.

Ugovor sa ASA AUTO potpisan je 25. januara 2010. godine, a podrazumijevao je nabavku 50 automobila za potrebe nagradnih igara, po cijeni od 19.109 KM po vozilu, što je ukupno skoro milion KM. Revizori su našli da je prema navedenom Ugovoru i ugovorenoj cijeni, 47 vozila isporučeno od 2010. do 2018. godine, u 2018. godini naručeno je pet vozila.

U prvom slučaju, nabavci automobila za nagradni fond, revizori se pozivaju na član 32. stav 3 Zakona o javnim nabavkama koji glasi: „Trajanje okvirnog sporazuma ne može biti duže od četiri godine, osim ako postoje opravdani razlozi, posebno u vezi s predmetom nabavke okvirnog sporazuma“. Revizori smatraju da je Lutrija trebalo da provede postupak nabavke za period u kojem su automobili dodjeljivani kroz nagrade, a ne na osnovu sklopljenih ugovora sa ASA PVA iz 2014. godine, odnosno sa ASA AUTO d.o.o. Sarajevo iz 2010. godine.

Revizori nisu prihvatili obrazloženje iz Lutrije BiH o usklađenosti sa Zakonom nabavki automobila prošle godine jer „nije prezentovana relevantna dokumentacija koja bi uticala na izmjenu kvalifikacije, nalaza i datih preporuka“. 

U drugom slučaju, nabavci softvera od COMTRADE d.o.o. Sarajevo i NIRVANA d.o.o. Zagreb, ukupne vrijednosti 517.423 KM, revizori konstatuju da nije ispoštovan član 3. Zakona o javnim nabavkama a koji obavezuje na transparentnost postupka i pružanje jednakih mogućnosti svim učesnicima u utrci za posao.

Sa COMTRADE su postupci nabavki provedeni na osnovu prvobitnog ugovora iz 2013. godine, a sa firmom NIRVANA po ugovoru iz 2003. godine.

Aktuelnim Zakonom, usvojenim 2014. godine, predviđeno je da se „pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može koristiti za dodjelu ugovora jedinom mogućem dobavljaču kad zbog suštinskih, tehnički dokazivih ili umjetničkih razloga ili zbog razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava samo određeni dobavljači mogu izvršiti nabavku, pružiti usluge ili izvršiti radove i kada ne postoji druga mogućnost izbora“.

Odbijena obrazloženja

U komentarima koje su na Nacrt izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH, umjesto dokaza za ispravnost postupka, iz Lutrije su poslali izjave u kojima dobavljači navode da su nosioci ekskluzivnih prava nad softverom koji je bio predmet nabavke.

Revizori nisu prihvatili ni ovo pojašnjenje iz Lutrije uz odgovor da „prethodno iskustvo sa određenim dobavljačima ne može predstavljati osnov za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za usluge održavanja i nadogradnje softvera“.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.