Utorak, 23 Jula

U javnom sektoru u Federaciji BiH bez javnog konkursa zaposleno 330 osoba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je nakon izvještaja o zapošljavanju u devet javnih preduzeća i deset institucija u FBiH, objavljenog 2018. godine, pratio koliko su provodili i poštovali primjedbe i preporuke revizora. U novom Izvještaju objavljenom 30. marta 2021. godine, revizori konstatuju da niti jedna ranija preporuka nije potpuno realizirana. U osam od devet preduzeća obuhvaćenih revizijom zapošljavali su bez raspisivanja javnog konkursa.

Autor: N.Š.K.

Javni revizori su pratili način zapošljavanja u devet javnih preduzeća i deset javnih institucija u 2019. i 2020. godini. Posebno nakon što je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH kojim je regulirano da se prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog konkursa, između ostalog i u javnim preduzećima u FBiH s većinskim državnim kapitalom.

Najviše zaposlenih bez konkursa u BH Telecomu

Međutim, upozoravaju javni revizori u martovskom izvještaju, Vlada FBiH je u istom periodu donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH, kojom su propisane iznimke koje omogućavaju zapošljavanje i bez javnog oglašavanja.

„Gotovo sva preduzeća iz uzorka su koristila mogućnost zapošljavanja bez javnog oglašavanja, koju je omogućila donesena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH. Naime, u periodu 2019 -2020. godine, u devet javnih preduzeća iz uzorka, u radni odnos je primljeno ukupno 1.500 novih radnika, od toga 1.170 ili 78 posto je primljeno putem konkursa/oglasa, dok je 330 ili 22 posto primljeno bez konkursa/oglasa. Prijem zaposlenika bez javnog oglašavanja predviđen je i internim aktima preduzeća“, navode revizori.

Izvor: Ured za reviziju institucija u FBiH

Revizori su proveli kontrolu u devet javnih preduzeća: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila, Zavisno društvo Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

U periodu 2019. -2020. godina, najviše novouposlenih bez konkursa bilo je u BH Telecomu d.d. Sarajevo (80). Potom slijede BH Pošta d.o.o. Sarajevo (72), JP Elektroprivreda HZHB Mostar (53), Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (47), JP Autoceste d.o.o. Mostar (36), JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo (25) te ZD Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila (17).

Jedino preduzeće u kojem je vršena kontrola a u kojem nije bilo zapošljavanja bez raspisivanja javnog konkursa je ZD Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Kada je u pitanju zapošljavanje putem javnog konkursa, internim aktima ovih preduzeća uređeno je formiranje i rad komisije za provođenje postupka zapošljavanja, način provjere znanja i vještina, bodovanje, izbor i rangiranje kandidata. Predviđena je i mogućnost žalbe u slučaju da kandidat koji je aplicirao za posao nije zadovoljan rezultatima izbora. Međutim, navode revizori, internim aktima javnih preduzeća nije adekvatno uređen postupak zapošljavanja kada se zapošljavanje vrši bez javnog oglašavanja.

Preporuke su, osim javnim preduzećima, date Parlamentu FBiH, Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, Bosansko – Podrinjskom i Tuzlanskom kantonu.

Ove su institucije povezane sa posmatranim javnim preduzećima s obzirom na nadležnost, odgovornost za donošenje i praćenje poštivanja propisa, odnosno, posredovanje u zapošljavanju.  

Upozorenja revizora bez efekta

U Izvještaju iz 2018. godine revizori su dali ukupno jedanaest preporuka. Međutim, učinak u posmatranim institucijama je ravan nuli.

 „Provedeno praćenje pokazalo je da aktivnosti subjekata na realizaciji preporuka nisu bile dovoljne za njihovu potpunu realizaciju. Od ukupno 11 datih preporuka, nijedna nije u potpunosti realizovana, devet preporuka je većina subjekata djelimično realizovala, dok dvije preporuke nisu realizovane“, navodi se, između ostalog u Izvještaju o reviziji učinka Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka  „Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH“.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.