Utorak, 23 Jula

Potrošači uz račun za struju plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije čak i ako koriste struju proizvedenu iz uglja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Od naknada za obnovljive izvore energije tokom 2018. godine prikupljeno 10,5 miliona KM

Piše: Maida Varga dipl. ing. teh

Svaki potrošač električne energije uz mjesečni račun za struju plaća i naknadu za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Riječ je o obavezi po Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 70/13, 5/15). Naknadu plaćaju svi iako nemaju izbora kad kupuju struju niti znaju na koji je način struja koju koriste prozvedena, iz obnovljivih, ekološki čistih izvora, ili iz uglja.

Potrošači nemaju informaciju kako se troši njihov novac

Također, ne znamo da li je ideja o stimuliranju proizvodnje struje iz obnovljivih izvora potpuno realizirana, ukoliko se novac od naknada troši tek za otkup struje od malih privatnih, ekološki čistih proizvođača, jer ne znamo na koncu da li je došlo do razvoja postojećih ili otvaranja novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora. Nije zanemarljivo ni pitanje zašto domaćinstva treba da podnesu teret razvoja ovog segmenta, pogotovo domaćinstva koja se snabdijevaju strujom proizvedenom iz uglja.

Zakonom je uspostavljen i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) koji prikuplja i raspoređuje sredstva od naknade.

Posljednji izvještaj Operatora iz 2018. godine govori da je po osnovu pomenutih naknada prikupljeno 10.647.329 KM.

Prema Zakonu Operator je dužan otkupiti svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora te privilegovanim proizvođačima platiti podsticajnu cijenu. Operator je dužan dostavljati polugodišnje i godišnje izvještaje o radu Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH i Regulatornoj komisiji za energiju (FERK). Uvidom na službenu stranicu Operatora, vidljivo je tek da je posljednji usvojeni Izvještaj o radu za 2015. godinu.

Na osnovu „Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije od privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini“, OIEiEK-a, od ukupno prikupljenih 10.647.329 KM raspoređeno je 8.335.436 KM. Od toga je prema distributivnom sistemu JP Elektroprivreda BiH uplaćeno 3.843.313,26 KM, a prema JP Elektroprivreda HZHB 4.492.123 KM.

Za domaćinstva najviša naknada

U Izvještaju su istina navedeni i privilegovani proizvođači električne energije iz vode, vjetra i sunca od kojih ove dvije elektroprivrede otkupljuju struju ali javnost nema uvid u to kako se dalje novac troši.

Operator plaća podsticajnu cijenu proizvođaču električne energije iz obnovljivih izvora energije, ali to dalje ulazi u prihod vlasnika elektroenergetskog postrojenja, koji navedena sredstva može koristiti kako želi (za namirivanje dugovanja, otplatu kredita ili troškove administracije). Dakle, ne znamo da li su ta sredstva investirana u istraživanja, nova postrojenja ili rekonstrukciju postojećih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Na osnovu Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine FBiH“, broj 48, od 5. 6. 2014. godine), jedinačne naknade se utvrđuju diferencirano za različite kategorije potrošnje. Prema Uredbi, najviše cijene naknada plaćaju kategorije kupaca na naponskom nivou 0,4 kV, a to su domaćinstva, javna rasvjeta i neki manji poslovni objekti (advokatski uredi, frizerski i kozmetički saloni i slično).

Također, znamo da je cijena električne energije za domaćinstva regulirana od strane Regulatorne komisije za energiju i ne formira se po tržišnim principima. S druge strane, privreda se snabdijeva električnom energijom po tržišnim principima i kupac ima mogućnost da izabere najpovoljniju cijenu.

Neravnopravna tržišna mjerila

Tržišni princip, dakle, opet izostaje kada je u pitanju kategorija domaćinstava, jer omogućava onima koji imaju monopol da ga i zadrže. Obavezi plaćanja naknade za obnovljive izvore podliježu svi kupci električne energije u FBiH iako nemaju uticaj na činjenicu da li dobivaju energiju koja je proizvedena iz obnovljivih ili neobnovljivih izvora.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.