Ponedjeljak, Maj 16

Odgovorili iz FUCZ koliko je Solaku isplaćeno novca od početka suspenzije do danas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

IZ FUCZ nam poslali podatke za obračun osnovne plate ali izostavili iznos dodatka na platu te dio koji se odnosi na minuli rad. Pozivaju se na zakone po kojima Solak ima pravo na platu tokom suspenzije ali je zanimljivo da se Solaku, dakle, iako više nije direktor, i dalje obračunava plata prema koeficijentu predviđenom za rukovodioca federalnog organa uprave.   

Piše: Nermina Šunj – Kušljugić

Fahrudin Solak, bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), zbog afere „Respiratori“, a zbog koje mu se zajedno sa drugim optuženim sudi na Sudu Bosne i Hercegovine, 12. maja 2020. godine suspendovan je sa rukovodećeg mjesta i prema važećim zakonima cijelo vrijeme prima platu.

Megafon je postavio FUCZ precizna pitanja, koliko je Solaku do početka januara 2022. godine isplaćeno neto plata, koliko bruto, koliko ukupno i sa svim dodacima na koja ima pravo. Pristigao je odgovor koji potpisuje Sanita Alagić, pomoćnica direktora FUCZ, u kojem nije precizno odgovoreno na pitanja i navedeni su samo koeficijenti na osnovu kojeg smo morali da računamo.

PRIMA PLATU VEĆ 20 MJESECI

Navedeno je da se Solaku isplaćuje plata prema II platnom razredu predviđenom za rukovodioca organa javne uprave, prema koeficijentu 6,2 a koji se obračunava na osnovicu od 330 KM.

To znači da je Solak, ne računajući poseban dodatak za rad u specifičnom organu javne uprave, mjesečno primao platu oko 2.100 KM. Kako je Solak suspendovan skoro 20 mjeseci, proizilazi iz toga da je do danas samo na osnovu plata naplatio najmanje 42.000 KM.

Dakle, u ovaj iznos nije uračunat pomenuti dodatak na platu i minuli rad.

Također, nije nam dostavljen podatak koliko su poreske obveznike koštali doprinosi i porezi na Solakovu platu u proteklom periodu. Ali ukoliko pretpostavimo da je riječ o oko 65 posto samo na neto platu, vjerovatno je riječ o još otprilike 27.000 KM, što je ukupno najmanje 69.000 KM.

Odgovor iz Federalne uprave civilne zaštite pročitajte u cijelosti:

Po osnovu rješenja  Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 635/2020 od 12.05.2020 godine direktor Federalne uprave civilne zaštite preventivno je suspendovan.

U skladu sa članom 29. stav (3) tačka a) Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-13/16) i tačkom 2. navedenog rješenja Vlade Federacije BiH propisano je da imenovani za vrijeme preventivne suspenzije prima puni iznos plaće.

Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite prima osnovnu plaću, obračunatu u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10,111/12,20/17 i 22/19, Presudom ustavnog suda Federacije BiH, br. U-31/18) i Pravilnikom o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Federalnoj upravi civilne zaštite broj: 01-02/5-455/14 od 13.06.2014 godine, 01-02/5-455-1/14 od 03.06.2015 godine, 01-02/5-455-5/14 od 26.10.2015. godine, 08-02/6-541/2018 od 18.12.2018. godine i 08-02/6-541-1/2018 od 14.05.2019. godine.

Na osnovu prethodno navedenog proizilazi da je plaća  direktora utvrđena prema II platnom razredu, obračunata u skladu sa koeficijentom propisanim za rukovodioca federalnog organa uprave (6,20), umnoženim sa jedinstvenom osnovicom utvrđenom za sve federalne organe (330,00), te uvećanim za 0,5 % za svaku započetu godinu penzijskog staža imenovanog i za poseban dodatak koji se obračunava na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni dio plaće.

Tekst je nastao uz podršku Evropske fondacije za demokratiju (EED). Njegov sadržaj ne odražava nužno službeno mišljenje EED-a. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu u potpunosti je na autoru.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.