Utorak, 23 Jula

Nerma Šarić: Institucije nisu učinile dovoljno na prevenciji femicida

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“S obzirom na to da se, nažalost, pokazalo da institucije na nasilje kao društveni problem ne uspijevaju reagovati adekvatno, upravo od institucija, počevši od lokalnih pa dalje, očekujem ozbiljnost i preuzimanje glavne uloge u implementaciji konkretnih aktivnosti, pa tako i kampanje o podizanju svijesti”.

Razgovarala: Nermina Šunj Kušljugić

Možda što je kraj godine, obaveza je mnogo, ali i praznično je raspoloženje, pa prvi utisak može dijelom da prevari, ali opća je percepcija da je jednako kako je snažno krenula, tako je drastično i utihnula kampanja prevencije nasilja u porodici i femicida.

INSTITUCIJE MORAJU PREUZETI VODEĆU ULOGU

Megafon je, također, zahvaljujući programu Smart Balkans i Centru za promociju civilnog društva (CPCD) proveo tromjesečnu kampanju i kroz serijal STOP FEMICID otvorili smo brojne teme, ukazali na probleme, pružili priliku našim sagovornicima/cama da ponude rješenja.

Rezultata ima, međutim, pokazalo se važnim ako se žele rezultati, da tema stalno mora biti „na stolu“. To, pored medija, svakodnevno rade brojne aktivistice iz neformalnih grupa ili nevladinog sektora, za koje kampanja nikada ne prestaje.

Nerma Šarić, jedna je od najaktivnijih i najgorljivijih  aktivistica iz neformalne grupe žena Gradačca. Za Megafon je rezimirala sve što se događalo proteklih mjeseci. Kaže da pomaka ima, ali da zapaža odsustvo sinhronizacije rada institucija sa ostalim segmentima, mislivši na nevladin sektor koji na ovom polju, mora se priznati, ima jednu od najznačajnijih uloga.

Kako biste ocijenili ukupnu kampanju u javnosti o podizanju svijesti o prevenciji nasilja u porodici, a i aktivnosti na poboljšanju sistema zaštite žrtava?

Kampanje o podizanju svijesti o prevenciji nasilja u porodici predvodile su u najvećoj mjeri nevladine organizacije u mnogim kantonima u Federaciji i u skladu sa njihovim mogućnostima smatram da su svaka od tih kampanja urađene kvalitetno.

Neformalna grupa žena Gradačac je organizirala brojne akcije (Foto: N. Šarić/Priv. arhiv)

Primijetila sam da se skoro svaka kampanja osvrnula i na femicid u Gradačcu. Međutim, s obzirom na to da se, nažalost, pokazalo da institucije na nasilje kao društveni problem ne uspijevaju reagovati adekvatno, upravo od institucija, počevši od lokalnih pa dalje, očekujem ozbiljnost i preuzimanje glavne uloge u implementaciji konkretnih aktivnosti, pa tako i kampanje o podizanju svijesti.

Vidite li praktične rezultate na terenu?

S tim u vezi, praktični rezultati kampanja nevladinih organizacija teško da mogu biti značajni bez podrške institucija, koje nisu učinile dovoljno. Istina, Tuzlanski kanton se može pohvaliti Rezolucijom o prevenciji nasilja. I to je za sada, koliko sam uočila, jedini angažman po pitanju rada na prevenciji nasilja. Takve aktivnosti i mnoge druge aktivnosti moraju krenuti od svih nivoa vlasti. U suprotnom, dolazimo do poznatog ali i kobnog zaključka da se ništa neće promijeniti, a bez sigurnih građanki i građana nema ni slobodnog društva.

Kako su se prema vašem mišljenju institucije pokazale u ovom periodu?

Smatram da je zabrinjavajuće odsustvo sinhronizovanog djelovanja. Isto tako u nekim opštinama i gradovima komisije za ravnopravnost spolova postoje tek formalno bez ikakvog konkretnog angažmana, kao što je npr. u Gradačcu, dok je s druge strane Komisija za ravnopravnost spolova u Gračanici imala konkretne aktivnosti u periodu 16 dana aktivizma i to uz uvažavanje i saradnju gračaničke Neformalne lobi grupe žena. Dakle, lokalna institucija je predvodila jedan koristan angažman slušajući impuls svoje nevladine organizacije i svojih građanki i građana i zajedno su uspjeli uraditi nekoliko kvalietnih javnih diskusija. Takve diskusije su potrebne u svakoj sredini. Iz takvih diskusija trebaju proizići i konkretne aktivnosti na kojima će raditi svi, na prvom mjestu institucije svih nivoa vlasti.

U kojem segmentu smatrate da treba učiniti više?

Pored jačanja postojećih mehanizama zaštite, potrebno je uspostaviti nove mehanizme, približiti kantonalne ustanove potrebama lokalnog stanovništva u općinama i gradovima, uspostaviti posebne odjele za nasilje u porodici pri policijskim upravama, uposliti psihologinje i psihologe u takvim odjelima i svim drugima ustanovama koje su na raspolaganju žrtvi. Ne cijeniti prilike u manjim sredinama s obzirom na kapacitete koji postoje u gradovima koji su sjedišta kantona.

Nerma Šarić na mirnom okupljanju građana (Foto: N.Šarić/Priv. arhiv)

Jednako je važno raditi i na jačanju postojećih propisa, raditi i usvajati nova zakonska rješenja, naročito ona rješenja koja se tiču krivičnopravnih oblasti, ali i ona rješenja koja će učiniti efikasnim svaki oblik prevencije i reagovanja na nasilje.

Istovremeno, najvažnije je shvatiti da je obrazovanje ključni segment u stvaranju zdravijeg društva te da se u obrazovanje moraju uključiti predmeti o rodnoj ravnopravnosti, nenasilju.

Aktivisti i mediji su učinili mnogo u kampanji (Foto: N.Šarić/Priv. arhiv)

Neophodno je uvažavati stavove stručnih ljudi kojih još uvijek ima u ovoj državi i koji ukazuju u kojim dijelovima nam se obrazovanje mora popraviti.

VAŽNOST ULOGE MEDIJA

Uz obrazovanje jednako važnu ulogu nose i mediji, ali na tom tržištu jasno se vidi da su mediji koji odgovorno i savjesno prate i izvještavaju o ovom problemu, poput Megafona, malobrojni. Zato sam zahvalna Megafonu, kao građanka grada koji je obilježen najbrutalnijim načinom izvršenja femicida, toliko brutalnim da smo u prilici i da pratimo regionalne kampanje protiv nasilja koja što je ona koju je pokrenula Ida Prester iz Hrvatske. Nadam se da će neumoran trud svih koji nastoje ukazati na ozbiljnost ovog problema doći do onih koji na ovom problemu moraju raditi“, kazala je u razgovoru za Megafon aktivistica iz Gradačca, Nerma Šarić.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.