Utorak, 23 Jula

Ministrica Milićević novim propisom proizvela pravni haos privrednicima

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nakon donošenja novog Pravilnika o uplatnim računima koji javnoj administraciji pojednostavljuje, bankama pogoduje ali privrednicima komplicira i poskupljuje poslovanje, s jasnim novinama kod uplate doprinosa uz plate, ministrica Jelka Miličević, nakon brojnih upita privrednika, u obavijesti poslovnim subjektima u FBiH samo konstatovala da nema nikakvih izmjena i privrednike ostavila u dilemi.  

Autor: N.Š.K.

Od 9. septembra 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji predviđa promjene u načinu uplate doprinosa uz plate.

Federalna Vlada je, po svemu sudeći, izmjene donijela u saradnji sa korisnicima javnih prihoda, ali bez konsultacija sa onima koji te javne prihode uplaćuju.

Kada su privrednici reagirali zbog kompliciranog i skupljeg poslovanja, tumačenje iz Ministarstva finansija FBiH, izazvalo je i pravni haos.  

Šta je starije, pravilnik ili obavijest ministrice

Ključne izmjene dosadašnjeg načina uplate doprinosa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i kantonalnim zavodima za zapošljavanja, predviđaju da ove vrste doprinosa poreski obveznici treba da uplaćuju pozivajući se na šifru općine – prebivališta zaposlenika. Time se, posebno u firmama koje imaju zaposlenike u više kantona i općina u Federaciji (npr. BH Telecom, Bingo, BH Pošta, Elektroprivreda BiH…), drastično povećava broj uplatnih naloga, dakle, povećava se obim posla i poskupljuje poslovanje u korist banaka kroz dodatnu proviziju za povećan broj uplatnih naloga.  

Dakle, Član 21.2. ranijeg Pravilnika (vidjeti LINK) propisivao je da se 89,8 % od ukupno obračunatog iznosa iz plata i na plate uplaćuje jednim nalogom prema mjestu prebivališta zaposlenika na račune kantonalnih zavoda i da se 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plata i na plate uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje”.

Međutim, novim Pravilnikom (vidjeti LINK), Član 6.1.4. propisuje da se prilikom uplate doprinosa na zdravstveno osiguranje, 89,8 posto ukupnog iznosa za zdravstveno osiguranje uplaćuje u korist računa kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, pri čemu se u platni nalog unosi šifra općine prema prebivalištu zaposlenika. Preostalih 10,2 posto (kao i ranije) uplaćuje se jednim uplatnim nalogom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Također, i u Članu 6.1.6. novog Pravilnika, prilikom uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, 70 posto ovog iznosa uplaćuje se u korist računa kantonalnih zavoda za zapošljavanje, pri čemu se u platni nalog unosi šifra općine prema prebivalištu zaposlenika. Preostalih 30 posto iznosa uplaćuje se (kao i ranije) jednim nalogom u korist računa Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Praktično to znači da poreski obveznik koji, primjera radi, ima zaposlenike u svim općinama u Federaciji BiH, prilikom isplate plate zaposlenicima i njima pripadajućih poreza i doprinosa, umjesto dosadašnjih 10 naloga kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i 10 naloga kantonalnim zavodima za zapošljavanje, sada treba napraviti 79 naloga za zdravstvo i 79 naloga kantonalnim zavodima za zapošljavanje, pozivajući se na svakom pojedinačnom nalogu na različite šifre općina – prebivališta svojih zaposlenika.

Uprkos jasnim izmjenama na koje su poreski obveznici reagirali, 15. septembra im je iz Federalnog ministarstva finansija pristigla obavijest u kojoj se tumači Pravilnik, odnosno članovi i tačke koje smo naveli.

U pojašnjenju koje potpisuje ministrica Jelka Milićević (HDZ BiH) kaže se da “nije došlo do izmjene u načinu uplate javnih prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u odnosu na ranije propisani način uplate”.

Dakle, tumačenje u obavijesti Federalnog ministarstva finansija nije u skladu sa onim što piše u novom pravilniku, a imajući u vidu da se u ranijem pravilniku na uplatnim nalozima nije zahtijevalo unošenje šifre općine prebivališta zaposlenika, već je njegovo prebivalište samo označavalo kantonalne zavode za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti prema kojima se vrši uplata, pri čemu se u šifri općine upisivalo sjedište pravnog lica.

Kako kome odgovara

Očigledno je da su, nakon velikog broja upita poreskih obveznika, u Federalnom ministarstvu finansija “shvatili” šta su usvojili, pa su taj problem “riješili” tumačeći ga “na svoj način”.

Međutim u praksi je usvajanje Pravilnika, pa kasnije njegovo kontradiktorno tumačenje dovest će u nedoumicu poslovne subjekte, zaposlenike u poreskim upravama, kantonalnim zavodima za zdravstveno osiguranje i zavodima za zapošljavanje. Nisu isključeni ni mogući problemi u ostvarivanju prava zaposlenika zbog preferiranja “verzija Pravilnika”, kako kome odgovara.

Megafon.ba     

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.