Utorak, 23 Jula

Grad Tuzla: Zašto su stenogrami intervjua sa kandidatima za najviše funkcije u ustanovama i preduzećima nedostupni i za gradske vijećnike?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gradski vijećnik Admir Čavalić predložio je na pretposljednoj sjednici Gradskog vijeća da im ubuduće budu dostupni stenogrami intervjua kandidata na konkursima za upravne i nadzorne odbore ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla. Niko nije bio PROTIV ali je ZA glasalo samo sedam vijećnika!

Autor: Nermina Šunj – Kušljugić

Pred vijećnicima u Gradskom vijeću Grada Tuzle svako malo nađu se i imenovanja u nadzorne ili upravne odbore javnih ustanova, odnosno, preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad.

Gradski vijećnik, ekonomski stručnjak Admir Čavalić, kako je rekao za Megafon, zapazio je da se događa da određeni kandidati za koje se smatra da su stručni ponekad dobiju najniže ocjene na intervjuima a bodovi tokom intervjua su uglavnom eliminatorni za odabir kandidata.

REZULTATI INTERVJUA ODLUČUJU

Istovremeno, kandidati koji „treba da prođu“ mahom od svih članova komisije dobiju najviši broj bodova.

Tokom rasprave je ironično predložio članovima komisija da bar daju ocjene približne peticama da ne bude očigledno kada jedan kandidat dobije najniže a drugi najviše.  

Već je uvriježena praksa u Bosni i Hercegovini da se intervju koristi kao formula za uspješan odabir „željenih kandidata“ jer članovi komisije imaju diskreciono pravo ocijeniti kandidata na onovu ličnog utiska.

Čavalić je upozorio da bi ovaj segment izbora u ustanove i preduzeća u Gradu Tuzla mogao biti transparentniji.

Osim što je tražio da vijećnicima prije glasanja budu dostavljene biografije izabranih kandidata da, kako je rekao, znaju za koga glasaju, kako bi se ubuduće otklonile eventualne sumnje u pravedno bodovanje, Čavalić je na pretposljednjoj sjednici Gradskog vijeća, 23. februara 2022. godine, zatražio da se vijećnicima omogući uvid u rezultate kandidata kroz stenogram intervjua.  

„Predlažem da zaključimo, da ubuduće za bilo kakva imenovanja u upravne, nadzorne odbore, ili bilo šta drugo što uključuje neku formu intervjua, pisanog ili usmenog, da dobijemo stenograme sa tih intervjua na uvid, kako ne bi dolazilo do problematiziranja bodovanja intervjua“, predložio je kao zaključak Admir Čavalić.

Iako su tokom rasprave na sjednici i neke od njegovih kolega i kolegica, također upozorili na netransparentnost načina bodovanja, odnosno, imenovanja pa čak i na slučajeve nepotizma, Čavalićev prijedlog nije prošao.

NIKO NIJE BIO PROTIV ALI…

Iako se tokom predizborne kampanje svi kunu u promjene, transprentnost, imenovanja po stručnosti a ne podobnosti, za prijedlog kojim bi se konkursi za imenovanja učinili transparentnijim i pravednijim, ZA je glasalo samo sedam vijećnika! Istina, niko nije bio PROTIV ali je čak devetnaest vijećnika bilo SUZDRŽANO.

Tekst je nastao uz podršku Evropske fondacije za demokratiju (EED). Njegov sadržaj ne odražava nužno službeno mišljenje EED-a. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu u potpunosti je na autoru.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.