Subota, 22 Juna

Finansijski izvještaji medija u BiH čiji su osnivači udruženja dostupni su javnosti

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Osnivači neprofitnih, neovisnih, istraživačkih medija nerijetko su udruženja. Za ona registrirana na državnom nivou, u Ministarstvu pravde BiH, zbog sprječavanja pranja novca je od 2016. godine zakonska obaveza dostavljanje finansijskih izvještaja koji se javno objavljuju na web stranici Ministarstva

Autor: N.Š.K.

Dosta je medijske prašine prije nekoliko dana podiglo pisanje srbijanskih medija da se tamošnjim, uglavnom istraživačkim medijima, udruženjima i fondacijama, provjeravaju bankovni računi. Naime, Uprava za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija Srbije napravila je spisak medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana za koje je od banaka zatražila da dostave podatke o njihovim transakcijama kako bi se utvrdila eventualna umiješanost sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, objavili su srbijanski mediji.

U BiH od 2016. godine izvještaji su javni

U Bosni i Hercegovini je slična mjera uvedena još 2016. godine, za sada ograničena samo na udruženja registrirana na državnom nivou. Usklađivanjem domaće legislative sa evropskim standardima, a zbog sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u našoj zemlji su 2016. godine usvojene izmjene Zakona o udruženjima i fondacijama BiH. Kako su nerijetko osnivači neovisnih i neprofitnih medija, udruženja građana, izmjenama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH uvedena je obaveza za takve medije da godišnje finansijske izvještaje dostavljaju Minstarstvu pravde BiH koje ih javno objavljuje.

Udruženja i fondacije kao i sva druga pravna lica dužni su voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje za prethodnu godinu, do kraja februara u tekućoj godini. Izvještaje sačinjava certificirani računovođa i uz ovlašteno lice udruženja i potpisuje. U Federaciji BiH se izvještaji šalju Finansijsko – informatičkoj agenciji (FIA), a u bh. entitetu Republika Srpska – Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 94/16), udruženja i fondacije dobili su obavezu da godišnji finansijski izvještaj koji su prethodno poslali pomenutim entitetskim agencijama, dostavljaju i Ministarstvu pravde BiH koje ga objavljuje na svojoj službenoj web stranici u odjeljku Finansijski izvještaji udruženja i fondacija 2019 (link)

Rok za dostavljanje finansijskih izvještaja Ministarstvu pravde BiH za prethodnu poslovnu godinu je 30. april tekuće godine. Za propuštanje ove obaveze predviđena je novčana kazna od 300 od 3.000 KM.

Za udruženja i fondacije koji nisu registrovani na nivou BiH, ostaje obaveza predavanja izvještaja jednoj od prethodno navedenih agencija u skladu sa odredbama važećih računovodstvenih zakona i definisanim rokovima za predaju.

Za udruženja i fondacije, također, propisana je obaveza čuvanja finansijskih izvještaja najmanje pet godina.

Iz finansijskih izvještaja veoma je lako utvrditi strukturu izvora finansiranja udruženja pa i medija te na taj način procijeniti stepen (ne)ovisnosti medija o određenim izvorima finansiranja.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.