Utorak, 23 Jula

Agencija za vodno područje rijeke Save: Od 14. do 18. maja rast vodostaja zbog padavina

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U naredna tri dana prognozirano vanredno hidrološko stanje  na području gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne, gornjeg dijela sliva Vrbasa, na slivovima Une i Sane, te na slivu Gline i Korane.

Autor: Megafon.ba

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorila je da se od 14. do 18. maja prognozira porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane.

“Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i gornjem dijelu sliva rijeke Bosne, te na slivovima Une i Sane u FBiH.

Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Fojnica, Sana te Glina i Korana u FBiH”, navodi se u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja.

Dodaje se da se prognozira u naredna tri dana vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne, gornjeg dijela sliva Vrbasa, na slivovima Une i Sane, te na slivu Gline i Korane.

Naglašeno je da se obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, naveli su iz Agencije.

U obavještenju se dodaje da nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

(Izvor: BHRT)

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.