Zlatko Ledić: Djeca u sukobu sa zakonom zaslužuju šansu da se poprave

U radu sa maloljetnim počniocima kaznenih djela, današnjica je nametnula potrebu i za promjenama u ranojoj praksi i uvođenje novih, efikasnijih metoda u radu sa djecom u sukobu sa zakonom. Prateći savremene trendove u oblasti pravosuđa koje se odnosi na maloljetnike, u Federaciji Bosne i Hercegovine je 2014. godine donesen Zakon o zaštiti i postupanju … Nastavi čitati Zlatko Ledić: Djeca u sukobu sa zakonom zaslužuju šansu da se poprave