Subota, 9 Decembra

Visoki predstavnik dopunio i Krivični zakon, oštre kazne za izborne manipulacije

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autor: Megafon.ba

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt donio je odluku o deblokadi formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konkretne odluke tokom večeri su objavljene na stranici OHR-a.

Između ostalog, Schmidt je donio i izmjene Krivičnog zakona BiH kojim će se kažnjavati manipulacije u izbornom procesu.

“Vidjeli smo da su iznesene vjerodostojne optužbe na račun postizbornih i predizbornih manipulacija. To treba poslužiti kao upozorenje onima koji razmišljaju o zastrašivanju da bi ostvarili svoje političke ciljeve. Treba poslužiti i kao ohrabrenje za one koji žele fer igru”, rekao je Schmidt.

„Još mnogo toga treba uraditi kako bi se zaštitio izborni proces i pozivam sve političke lidere da hitno počnu rješavati ova pitanja i da to učine na vrijeme uzevši u obzir lokalne izbore. Ne smijemo imati u budućnosti situaciju da glasači sumnjaju da li su njihovi glasovi prebrojani kako treba”, kazao je Schmidt.

U nastavku pročitajte Odluku kojom se donosi Zakon o dopuni Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine:

(“Služene novine Federacije BiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17)

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 2. tog Zakona, na privremenom osnovu sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenim novinama Federacije BiH”.

ZAKON

O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

(Novi članak 382b)

U Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine (“Služene novine Federacije BiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17) iza članka 382a, dodaje se novi članak 382b, koji glasi:

“Članak 382b

Podmićivanje na izborima i u službi koja se financira iz javnih sredstava

(1) Tko posredno ili neposredno zatraži, zahtijeva ili uzme novac ili bilo koji financijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, ili ponudu ili obećanje takve koristi ili prednosti ili poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, kako bi učinio nešto što inače ne bi smio učiniti ili propustio da učini nešto što bi inače bio dužan učiniti u vršenju službene dužnosti ili predstojeće službene dužnosti, u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, ili tko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(2) Tko posredno ili neposredno zatraži, zahtijeva ili uzme novac ili bilo koji financijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo koju vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, ili ponudu ili obećanje takve koristi ili prednosti ili poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, kako bi učinio nešto što bi inače i bio dužan učiniti ili propustio učinti nešto što inače i ne bi smio učiniti u vršenju službene dužnosti ili predstojeće službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, ili tko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,  kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Tko posredno ili neposredno ponudi, obeća ili dade novac ili bilo koji financijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekoj osobi, i za tu osobu ili za drugoga, uključujući pravnu osobu, koja može iskoristiti službenu dužnost ili predstojeću službenu dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, da učini nešto što inače ne bi smjela učiniti ili propusti učiniti nešto što bi inače bila dužna učiniti, ili tko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Tko posredno ili neposredno ponudi, obeća ili dade novac ili bilo koji financijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekoj osobi, i za tu osobu ili drugoga, uključujući i pravnu osobu, koja može iskoristiti službenu dužnost ili predstojeću službenu dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, da učini nešto što bi inače i bila dužna učiniti ili da propusti učiniti nešto što inače i ne bi smjela učiniti, ili tko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine i novčanom kaznom.

(5) Tko u vršenju službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, učini nešto što inače ne bi smio učiniti ili propusti učinti nešto što bi inače bio dužan učiniti, kad ne bi bilo novca ili financijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili druge materijalne ili nematerijalne koristi ili prednosti ili usluge ili bilo kakve vrste poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, bez obzira kada je takav neprikladan poticaj zaprimljen ili obećan, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(6) Kaznena djela iz ovog članka postoje bez obzira na to da li su učinitelj iz stavka (1), (2) i (5) ovog članka ili osoba koju je učinitelj iz stavka (3) i (4) ovog članka nastojao pobuditi ispunjavali uvjete da djeluju jer nisu preuzeli dužnost ili su bili nenadležni, ili iz bilo kojeg drugog razloga.

(7) Za kaznena djela iz stavka (1) do (5), izreći će se sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti iz stavka (1) do (5) ovog članka.

(8) Novac ili drugi financijski instrument ili druga vrijednost ili korist ili drugi poticaj iz stavka (1) do (5) oduzet će se.

(9) Imovinska korist, prihod, dobit ili druga korist proistekla iz imovinske koristi stečene izvršenjem kaznenih djela iz stavka (1) do (5) i svaka druga korist proistekla iz vrijednosti ili koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja iz stavka (1) do (5) ovog članka, oduzet će se.

(10) Sukladno člancima 113. i 114. ovog zakona, osude za kaznena djela iz stavka (1) do (5) ovog članka imaju za pravnu posljedicu osude:

  1. a) prestanak službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, i prestanak takvog zaposlenja
  2. b) oduzimanje odličja
  3. c) zabranu obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, u trajanju od pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne; i
  4. d) zabranu stjecanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava na razini Federacije, u trajanju od pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

Članak 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.