Ponedjeljak, Maj 16

Revizori ponovo upozoravaju: U Federaciji još nije uspostavljen sistem praćenja zagađenja zraka

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Podaci koji su dostupni pokazuju da građani FBiH udišu zrak koji nije zadovoljavajućeg kvaliteta i predstavlja rizik i za zdravlje stanovništva i za okoliš, registar emisija u zrak sa pouzdanim podacima za zagađenje nije uspostavljen, kao što nije osigurano ni praćenje propisanih parametara kvaliteta zraka, kažu federalni javni revizori.

Autor: M.T.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine analizirao je realizaciju preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka“, iz 2019. godine. Generalna ocjena u nedavno objavljenoj reviziji učinka pokazuje da tada pronađeni nedostaci još uvijek nisu otklonjeni. 

NIJE USPOSTAVLJEN REGISTAR EMISIJA ŠTETNIH SUPSTANCI U ZRAK

Paramentarna komisija odgovorna za reviziju u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kao ni Vlada FBiH još nisu razmatrali izvještaj iz 2019. godine pa su, kažu javni federalni revizori, izostale potrebne aktivnosti za rješavanje problema zagađenja zraka u Federaciji.

Rezultati praćenja pokazuju, navode revizori, da ranije preporuke još uvijek nisu u potpunosti realizovane, što je za posljedicu imalo da propusti iz izvještaja revizije učinka za 2019. godinu i dalje nisu otklonjeni.

U navedenom periodu donesen je novi Zakon o zaštiti okoliša, dok su Zakon o zaštiti zraka i Federalna strategija zaštite okliša još uvijek u fazi izrade, iako neki od kantona nemaju izrađene kantonalne planove zaštite okoliša koji treba da sadrže i planove zaštite zraka.

Podaci koji su dostupni pokazuju da građani FBiH udišu zrak koji nije zadovoljavajućeg kvaliteta i predstavlja rizik i za zdravlje stanovništva i za okoliš, registar emisija u zrak sa pouzdanim podacima za zagađenje nije uspostavljen, kao što nije osigurano ni praćenje propisanih parametara kvaliteta zraka.

Nadležna ministarstva nisu posvetila dovoljno pažnje zagađenju zraka iz saobraćaja, ali su za okolinske dozvole konstatovana određena poboljšanja. Mada odgovarajući inspekcijiski nadzor nad svim zagađivačima još uvijek nije uspostavljen.

Šest kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš, iz KS-a, ZDK, TK, HBŽ-a, HNK i ŽP-a, obuhvaćeni su praćenjem aktivnosti kao i Federalni hidrometeorološki zavod, federalna  i tri kantonalne uprave za inspekcijske poslove: iz KS-a, ZDK-a i TK-a. Također, praćenjem su obuhvaćeni i Parlament FBiH, Vlada FBiH, federalno ministarstvo okoliša i turizma te ministarstvo prometa i komunikacija.

Nakon usvajanja Zakona o zaštiti okoliša početkom 2021. godine, utvrđene su jasnije obaveze pojedinačnih institucija i inspekcijskog nadzora.

Vlada FBiH i Federalno ministarstvno okoliša i turizma pokrenuli su aktivnosi na izradi novog Zakona o zaštiti zraka. Usvajanjem Nacrta zakona izrađen je i novi prijedlog, međutim, zakon još uvijek nije usvojen.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma još uvijek nije osiguralo redovno informisanje Vlade FBiH o kvalitetu zraka, kako bi Vlada mogla efikasnije koordinirati nadležne institucije.

Revizijom je utvrđeno da na osnovu rezultata koji su provedeni nije uspostavljen osigovarajući regulatorni okvir za smanjenje zagađenosti zraka u FBiH, kao i da doneseni propisi još uvijek nisu usklađeni sa EU zakonodavstvom iz oblasti zaštite okoliša. 

Sa ciljem realizacije ove preporuke bilo je potrebno osigurati da se Zakonom o zaštiti okoliša jasno propišu obaveze i odgovornosti pojedinačnih institucija, odgovarajući inspekcijski nadzor i kaznene odredbe u cilju osiguranja njegove dosljedne primjene od nadležnih institucija i zagađivača zraka. Praćenjem je procijenjeno da je preporuka realizovana, budući da je Parlament FBiH donio Zakon o zaštiti okoliša u Federaciji BiH.

Zakon o zaštiti okoliša Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je u septembru 2019. godinea Dom naroda je Zakon usvojio tek u januaru 2021. godine.

Preporuku su analizom dostavljenih podataka provela nadležna ministarstva za okoliš iz KS-a, ZDK i TK.

STROŽIJI KRITERIJI ZA OKOLINSKE DOZVOLE

Iz Ministarstva TK navode da u okolinskim dozvolana nalažu mjere za sprečavanje zagađenja iznad graničnih emisija, te da je nosilac zahvata dužan osigurati adekvatno održavanje pogona i kontrolu rada tehničkih uređaja. Ukoliko dođe do nesreće koje mogu prouzrokovati prekoračenje graničnih vrijednosti emisija u zrak, nosilac je dužan poduzeti sanacione mjere.

Prema Zakonu o zaštiti zraka iz 2003. godine kantoni su bili dužni donijeti kantonalne planove zaštite kvalitete zraka u periodu namjenje pet godina, međutim, u matičnom izvještaju iz 2019. godine, sedam kantona (KS, ZDK,TK, BPK, ŽZH, SBK i USK ) je donijelo planove dok tri kantona (HBŽ, ŽP i HNK) to nisu uradila. Donošenjem kantonalnih planova nije došlo do promjene podataka osim u Tuzlanskom kantonu jer je istekao period važenja ranije donesenog Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, a novi još uvijek nije donesen.

U 2015. godini usvojen je Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona za period 2015.-2020., kojem je istekao period važenja. Nadležni iz Ministarstva navode da realizaciju novog kantonalnog plana nisu mogli preuzeti zbog finansijskih obaveza u 2020. godini, međutim u 2021. godini preuzete su aktivnosti na donošenju Plana interventnih mjera u slučaju izuzetne zagađenosti zraka na Tuzlanskog kantona.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK navode, a konstatovali su javni revizori, da se nadzor vršio obilaskom pogona za koje je izdata dozvola, a nakon toga su provjeravani izvještaji ovlaštenih laboratorijskih kuća.

Također, nadležni iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK ističu da nemaju ovlasti da kontrolišu velike zagađivače, a naročito one koji podliježu vršenju monitoringa zraka jer za njih okolinsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma te samim tim i nadzor vrši Federalna uprava u inspekcijske poslove.

Ured za reviziju je u svom izvještaju „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka“ iz 2019. godine identificirao značajne propuste u oblasti zaštite zraka, koji se ogledaju u nedostatku postojećeg regulatornog okvira, neadekvatnom praćenju kvaliteta zraka, nezadovoljavajućem planiranju i realizaciji mjera zaštite zraka, kao i neodgovarajućem nadzoru nad zagađivačima zraka. Navedeni propusti uzrokuju loš kvalitet zraka, zbog čega su date preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

IZVOR INFORMACIJA METEORILOŠKI IZVJEŠTAJI

Nadležni iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da svakodnevno izdaju saopćenja za javnost „Dnevni izvještaj o stanju kvaliteta zraka u Federaciji BiH“, kako bi se javnost informisala o kvalitetu zraka i uticaju zagađenog zraka na zdravlje ljudi.

Također, na internet stranici su dostupne prosječne vrijednosti polutanata za prethodni dan, kao i satne vrijednosti polutanata i indeks kvaliteta zraka, odnosno ocjene kvaliteta zraka gdje su prikazani mogući uticaji na zdravlje i opće preporuke.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.